Amsterdamse corporaties tegen kooprecht

11.01.2012

Amsterdamse corporaties tegen kooprecht

Het kabinet wil huurders van corporatiewoningen het recht geven om tegen marktprijs hun woning te kopen. Daartoe moeten woningcorporaties minstens driekwart van hun woningen te koop aanbieden. De ministerraad heeft eind december een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. De woningcorporaties en de Woonbond zijn faliekant tegen.

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is een algemeen kooprecht onrealistisch en slecht voor de volkshuisvesting. Directeur Hans van Harten: “Het risico is groot dat de beste woningen worden verkocht en de slechtste overblijven voor de sociale verhuur. Ook kunnen geen garanties meer worden gegeven dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor de laagste inkomens. Verder worden corporaties in Amsterdam op hoge kosten gejaagd, omdat eerst voor miljoenen aan leges en afkoop erfpacht betaald moet worden, alvorens verkocht kan worden. De Federatie hoopt dat dit voorstel alsnog van tafel gaat.”

De Amsterdamse corporaties wijzen erop dat ze straks geen strategisch voorraadbeleid meer kunnen voeren: “Nu worden complexen voor verkoop aangewezen en vervolgens verkoopgereed gemaakt. Dat kan straks niet meer op deze wijze. Als ook maar één huurder zijn woning wil kopen, dan moet het hele complex verkoopgereed gemaakt worden.”

De Woonbond noemt het onbegrijpelijk om driekwart van de sociale huurwoningen ‘in de uitverkoop te doen’. Er is in deze tijd geen behoefte aan meer woningen die te koop worden gezet, maar aan meer betaalbare huurwoningen, stelt Woonbond-directeur Ronald Paping.

Het voorstel grijpt in op het eigendomsrecht van corporaties. Het advies van de Raad van State wordt dan ook met spanning afgewacht. Roel Steenbeek, bestuursvoorzitter van Ymere, verwacht dat woningcorporaties tot aan het Europese hof gaan procederen als het kabinet het huidige voorstel doorzet.

Volgens Kamerlid Betty de Boer van de VVD is het kooprecht “liberaal, sociaal en emanciperend”. Ook ziet ze als voordeel dat corporaties zo vermogen liquide maken om te kunnen investeren in de woningmarkt. Het CDA lijkt er minder geharnast in te zitten. Woordvoerder Jan van Bochove wil vooral de mogelijkheden van huurders vergroten om hun huis te kopen.

Overigens verkopen woningcorporaties al jaren woningen. Landelijk dat de  omvang daarvan sinds 2005 en ook het percentage verkoop aan zittende huurders is gedaald tot  25 procent in 2009. In Amsterdam verkopen de corporaties nog geen vijftien procent aan zittende bewoners.

Verkoop corporatiewoningen aan particulieren

Jaar

Zittende huurder

Totaal

%

 

2005

7374

16267

45%

 

2006

5489

15741

35%

 

2007

4846

14164

34%

 

2008

3917

13193

30%

 

2009

3194

12950

25%

 

Bron: CFV, landelijke cijfers

Trefwoorden