Amsterdamse corporaties tegen kooprecht

11.01.12

Amsterdamse corporaties tegen kooprecht

Het kabinet wil huurders van corporatiewoningen het recht geven om tegen marktprijs hun woning te kopen. Daartoe moeten woningcorporaties minstens driekwart van hun woningen te koop aanbieden. De ministerraad heeft eind december een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. De woningcorporaties en de Woonbond zijn faliekant tegen.

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is een algemeen kooprecht onrealistisch en slecht voor de volkshuisvesting. Directeur Hans van Harten: “Het risico is groot dat de beste woningen worden verkocht en de slechtste overblijven voor de sociale verhuur. Ook kunnen geen garanties meer worden gegeven dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor de laagste inkomens. Verder worden corporaties in Amsterdam op hoge kosten gejaagd, omdat eerst voor miljoenen aan leges en afkoop erfpacht betaald moet worden, alvorens verkocht kan worden. De Federatie hoopt dat dit voorstel alsnog van tafel gaat.”

De Amsterdamse corporaties wijzen erop dat ze straks geen strategisch voorraadbeleid meer kunnen voeren: “Nu worden complexen voor verkoop aangewezen en vervolgens verkoopgereed gemaakt. Dat kan straks niet meer op deze wijze. Als ook maar één huurder zijn woning wil kopen, dan moet het hele complex verkoopgereed gemaakt worden.”

De Woonbond noemt het onbegrijpelijk om driekwart van de sociale huurwoningen ‘in de uitverkoop te doen’. Er is in deze tijd geen behoefte aan meer woningen die te koop worden gezet, maar aan meer betaalbare huurwoningen, stelt Woonbond-directeur Ronald Paping.

Het voorstel grijpt in op het eigendomsrecht van corporaties. Het advies van de Raad van State wordt dan ook met spanning afgewacht. Roel Steenbeek, bestuursvoorzitter van Ymere, verwacht dat woningcorporaties tot aan het Europese hof gaan procederen als het kabinet het huidige voorstel doorzet.

Volgens Kamerlid Betty de Boer van de VVD is het kooprecht “liberaal, sociaal en emanciperend”. Ook ziet ze als voordeel dat corporaties zo vermogen liquide maken om te kunnen investeren in de woningmarkt. Het CDA lijkt er minder geharnast in te zitten. Woordvoerder Jan van Bochove wil vooral de mogelijkheden van huurders vergroten om hun huis te kopen.

Overigens verkopen woningcorporaties al jaren woningen. Landelijk dat de  omvang daarvan sinds 2005 en ook het percentage verkoop aan zittende huurders is gedaald tot  25 procent in 2009. In Amsterdam verkopen de corporaties nog geen vijftien procent aan zittende bewoners.
Verkoop corporatiewoningen aan particulieren


Jaar


Zittende huurder


Totaal


%

 


2005


7374


16267


45%

 


2006


5489


15741


35%

 


2007


4846


14164


34%

 


2008


3917


13193


30%

 


2009


3194


12950


25%

 

Bron: CFV, landelijke cijfers

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.