Amsterdamse corporaties vergroten brandveiligheid huurwoningen

24.04.15
Amsterdamse corporaties vergroten brandveiligheid huurwoningen

Ymere, de Alliantie, Eigen Haard, Stadgenoot, De Key en Rochdale gaan samen met Brandweer Amsterdam-Amstelland huurders bewuster maken van de risico's op brand en de maatregelen die de huurders zelf kunnen nemen om brand te voorkomen. De brandweer en de corporaties gaan samenwerken in de voorlichting aan bewoners. Ook ontvangen alle servicemonteurs en huismeesters een training over het plaatsen van rookmelders en het verkleinen van brandrisico’s.

Bedoeling is dat alle sociale huurwoningen binnen drie jaar worden voorzien van rookmelders. Brandweercommandant Elie van Strien is blij met de samenwerking met de grote Amsterdamse corporaties. "Brandveiligheid is een coproductie. We kunnen de brandveiligheid alleen verhogen door samen te werken. Woningcorporaties zijn hierin een waardevolle partij. Ze hebben een grote woningvoorraad én contact met veel inwoners van onze regio." Ook Lidy van der Schaft, directeur Wonen van De Key is enthousiast. "De brandweer stimuleert en helpt ons bij brandpreventie en het betrekken van onze huurders hierbij. Vanaf nu behoren rookmelders tot de standaarduitrusting van onze vaklieden. Bij een reparatie in een woning checkt de vakman meteen of er al een werkende rookmelder hangt. Zo niet, dan hangt hij er eentje op."

Vorig jaar heeft de brandweer 126 woningbranden onderzocht. In 62% van de onderzochte situaties blijkt menselijk handelen de brand te hebben veroorzaakt. Het gaat daarbij om onoplettendheid tijdens het koken en het verkeerd gebruik van kaarsen. Tijdens het brandonderzoek is ook gekeken naar de aanwezigheid van rookmelders. Het blijkt dat nog steeds een groot deel van de onderzochte huishoudens niet over een rookmelder beschikt.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS