Amsterdamse corporaties verkopen veel minder woningen

21.11.17
Amsterdamse corporaties verkopen veel minder woningen

Amsterdamse woningcorporaties verkopen dit jaar minder dan duizend woningen, op basis van de eerste drie kwartalen zelfs vermoedelijk minder dan 900 woningen. Dat is het laagste aantal in vijftien jaar. In 2014 werden nog bijna 2.700 woningen verkocht. Daarna hebben de corporaties hun verkoopbeleid aangepast. Sommige corporaties verkopen nauwelijks meer woningen, andere alleen in wijken met een groot aandeel sociale huurwoningen.

De daling van het aantal corporatieverkopen is het sterkst in de stadsdelen Centrum (-79%), Zuid (-73%) en West (-65%). Corporaties hebben het aantal verkopen in de buurten met weinig corporatiebezit bewust teruggeschroefd. Er is een groeiende behoefte aan sociale huurwoningen. Met name de verkoop van corporatiewoningen binnen de ring levert al jaren veel discussie op omdat daar weinig corporatiewoningen staan, terwijl het relatief grote aandeel particuliere gereguleerde huurwoningen afneemt en op termijn naar verwachting volledig verdwijnt.

De verkoop van corporatiewoningen is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken over de jaren 2015 - 2019 tussen de Gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en alle Amsterdamse corporaties. Volgens deze afspraken mogen de corporaties gemiddeld 2.000 woningen per jaar verkopen. Dat maximum wordt dus bij lange na niet meer bereikt. Corporaties verkopen nu vooral nog in buurten met een hoog aandeel sociale huurwoningen. Ze beogen daarmee meer gemengde wijken met een mix van huishoudenstypen en inkomensgroepen te creëren.

De inkomsten uit verkoop investeren de corporaties in renovaties, verduurzaming, leefbaarheid en nieuwbouw. Van de opbrengst van een verkochte woning kan volgens de AFWC minstens één nieuwe worden gebouwd. De afname van de verkoopinkomsten wordt gedeeltelijk gecompenseerd doorde stijging van woningprijzen. De mediane verkoopprijs van corporatiewoningen steeg van € 215.000 (1e helft 2016) naar € 252.100 (eerste drie kwartalen 2017), een stijging van meer dan 17 procent. Ondanks deze sterke prijsstijging liggen de transactieprijzen van corporatiewoningen nog aanzienlijk onder het gemiddelde van de koopmarkt als geheel. De mediane verkoopprijs van alle Amsterdamse koopwoningen was volgens de MVA dit jaar in dezelfde periode € 367.400.

Corporatiewoningen zijn daarmee nog relatief betaalbaar voor middeninkomens. Diverse corporaties geven bij verkoop voorrang aan eigen huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Verkoop aan particuliere beleggers is niet toegestaan. Bouke Molenkamp, manager zakelijke markten bij Eigen Haard: "Wij verkopen alleen nog in wijken waar we zo denken de leefbaarheid te verbeteren. We zijn er heel kien op dat we niet aan huisjesmelkers verkopen. De markt is ook zo dat we kieskeurig kunnen zijn. Eigen huurders hebben voorrang en we verkopen niet per opbod. We checken de koper bij het Kadaster en bij twijfel moeten ze op gesprek komen. Verkopen gaan daarom wel eens niet door."

De keerzijde van het terughoudende verkoopbeleid van de woningcorporaties is dat de koopmarkt in Amsterdam nog krapper wordt. Het corporatieaandeel in de totale Amsterdamse woningverkoop daalde al van 28 procent in 2014 naar 12 procent in 2016.
Dezelfde trend zie je in regiogemeenten, met name in Haarlemmermeer en Purmerend. Tussen 2014 en 2016 daalde het aantal corporatieverkopen in de Stadsregio van 3.311 naar 1.875.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.