Amsterdamse D66 pleit voor meer urgentie klimaatmaatregelen

29.05.2019
Image

Platte daken van alle Amsterdamse corporatiewoningen moeten zonnepanelen krijgen óf groen worden gemaakt. Een motie met een dergelijke strekking brengt D66-fractieleider Reinier van Dantzig vandaag in bij de gemeenteraadsvergadering. Het college moet hier op inzetten bij de nieuwe prestatieafspraken die corporaties, gemeente en huurdersorganisaties het komende half jaar gaan maken. Hij roept het college ook op meer tempo te maken bij het gasvrij maken van de eerste drie wijken.
Groene daken zorgen niet alleen voor een gezondere lucht in de stad, maar zorgen voor isolatie, helpen tegen wateroverlast en opwarming. Volgens Van Dantzig zorgt 10 procent meer groen voor een temperatuurafname van een halve graad in de stad.

Voor het einde van het jaar moeten corporaties, huurders en de gemeenten nieuwe 'Samenwerkingsafspraken' (prestatieafspraken) afsluiten. Momenteel werken de corporaties aan een gezamenlijk 'bod' aan de gemeente. Dat is de werkwijze volgens de nieuwe Woningwet. Uiterlijk 1 juli moet het bod er liggen. Daarna beginnen de formele onderhandelingen. Naast verduurzaming zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen belangrijke onderdelen van deze afspraken. Er worden steevast ook doelstellingen voor de nieuwbouwproductie opgenomen.