Amsterdamse nieuwbouwproductie valt terug

31.10.17
Woningproductie Amsterdam Bron: CBS/Rigo
Amsterdamse nieuwbouwproductie valt terug
update 1 november 2017 15.15 uur
Overal in Amsterdam staan bouwkranen, maar in de hoofdstad zijn in de eerste drie kwartalen van 2017 slechts 2.685 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Vorig jaar waren dat er 1.000 meer. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. In het derde kwartaal bereikte de productie zelfs een dieptepunt met 355 woningen. Er is overigens nog hoop op redelijke jaarcijfers. Traditioneel worden in het vierde kwartaal de meeste opgeleverde woningen aangemeld. Bovendien is het studentencomplex Little Manhattan met 869 woningen net klaar. 
 
355 woningen in het laatste kwartaal. Dergelijke lage kwartaalcijfers kwamen zelfs in de crisisjaren nauwelijks voor. De laatste vijf jaar was de kwartaalproductie slechts één keer lager. Een kanttekening daarbij is dat de opleveringen van grote complexen voor flinke fluctuaties in de totalen zorgen, zeker per kwartaal. Om deze reden worden in bovenstaande grafiek per staaf telkens de oplevercijfers van de laatste vier kwartalen getoond. Dat geeft een duidelijker trendbeeld zonder extreme pieken en dalen.
De bouw van grote complexen met kleine studio's zorgden in de jaren 2015 en 2016 voor een piek in het aantal opgeleverde woningen. Voor ongeveer de helft bestond de woningproductie in die jaren uit éénkamer-woningen:
 
In de staafgrafiek zijn ook de extra woningen opgenomen uit transformatie en andere 'overige toevoegingen'. Aan de onderzijde van de horizontale as staat het aantal 'onttrokken' (=verdwenen) woningen. Dat zijn er in 2017 opvallend veel, maar dat is niet het gevolg van grootschalige sloop of renovatie maar vooral van een administratieve correctie. 
 
Volgens wethouder Ivens van Bouwen en Wonen zijn de productiecijfers voor 2017 wat het gestarte aantal projecten betreft wel positief. Tot nu toe zijn in totaal 4.012 woningen in aanbouw genomen. Hij verwacht dat de ambitie van het college om jaarlijks minimaal 5.000 woningen in aanbouw te nemen ook in 2017 ruimschoots wordt gehaald.
 
Toelichting administratieve correcties
In 2009 werd de uniforme Basisregistratie Gebouwen (BAG) in 2009 ingevoerd. Sindsdien gebruiken alle overheden dezelfde definities om woningen te tellen. Er bleven nog twee uitzonderingen over: zelfstandige woningen in zorgcomplexen kregen nog geen eigen registratie als woning. Dat is in 2015 aangepast met als gevolg een piek in de 'overige toevoegingen' (donkerrood). En onzelfstandige kamers met een eigen huisnummer worden met ingang van 2017 niet meer als woning meegeteld. Daardoor verdwenen er zo’n 1200-1300 adressen in Amsterdam, veelal kamers in studentenflats.