Arnoud Boot: "Teveel corporatiewoningen in Amsterdam"

10.10.17
Arnoud Boot: "Teveel corporatiewoningen in Amsterdam"
Volgens econoom Arnoud Boot zijn er nog altijd teveel corporatiewoningen in de hoofdstad. Ook wil hij dwingender beleid om scheefwoners uit sociale huurwoningen te krijgen. Dat zegt hij in een interview in Het Parool, waarin hij het kabinet oproept tot forse maatregelen. Hij verwijt het Amsterdams stadsbestuur tevens een gebrek aan visie omdat het de huren van nieuwe middeldure huurwoningen slechts voor 25 jaar begrenst. "Op zijn minst moet je als gemeente de zeggenschap houden."
 
Boot propageert in het artikel een vrijere huurmarkt, waardoor in zijn optiek starters zonder wachtlijsten makkelijker huizen zouden kunnen huren. De sociale huur en gesubsidieerde koop ondergraaft volgens hem het functioneren van een reguliere woningmarkt. "De corporatiesector bezit een derde van alle woningen. In Amsterdam is het meer dan 45 procent. Het is niet nodig corporaties zo'n dominante positie op de woningmarkt te geven."
Boot wil scheefwoners achter de broek zitten: "Huizen moeten vrijkomen. Anders blokkeer je een sociale huurwoning bij elke nieuwe verhuring voor 30 of 40 jaar en sluit je nieuwkomers buiten."
Anderzijds wil hij juist de huren stevig reguleren. De ingrijpende huurbegrenzing die Amsterdam nu invoert voor nieuw te bouwen middeldure huurwoningen, vindt hij zelfs niet ver genoeg gaan. Amsterdam wil dat van alle nieuwbouw 80 procent in het betaalbare segment terecht komt. De huren van de middeldure huurwoningen - 40 procent van de totale productie - worden daarbij voor 25 jaar (was 15 jaar) na oplevering begrenst. Volgens Boot komt dat voort uit een gebrek aan visie: "Wat het huidige Amsterdamse college doet, is 'wie dan leeft wie dan zorgt'."  
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS