Beleid woningdelen Amsterdam wordt verfijnd

23.07.18
Beleid woningdelen Amsterdam wordt verfijnd

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de regels voor woningdelen verfijnen. Zo wordt na een jaar nieuw woningdelenbeleid, ingezet op betere bescherming van woningdelers tegen uitbuiting en worden de strenge regels voor extra geluidsisolatie waarschijnlijk versoepeld.

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor woningdelen. Meer dan twee volwassenen die een woning delen en geen huishouden (gezin) vormen, worden aangemerkt als woningdelers. Als het om inwoning gaat (hospitaverhuur) dan is geen vergunning nodig, in de andere gevallen moet dat wel. Daarmee is het onderscheid tussen woongroepen en drie of meer vrienden die een appartement delen, opgeheven. Dat zou tot meer duidelijkheid voor alle woningdelers en hun verhuurders moeten leiden en daarbij de handhaving vergemakkelijken.

Na ruim een jaar nieuw woningdelenbeleid blijkt dat het aantal aangevraagde vergunningen beperkt blijft. In de evaluatie van Rigo Research en Advies staat onder meer te lezen dat vooral vergunningen aangevraagd worden na handhaving door de gemeente, dat het niet goed duidelijk is hoeveel woningdelers Amsterdam kent, onder meer doordat het nieuwe beleid schijnconstructies in de hand zou werken. Zo zijn bij de onderzoekers situaties bekend van verhuurders die weten dat zij niet aan de regels voor woningdelen voldoen en daarom hun huurders 'schimmige onderhuurcontracten' laten tekenen en verbieden zich in te schrijven op het betreffende adres. Naar alle waarschijnlijkheid is slechts een klein deel van die ongewenste situaties, waarbij uitbuiting op de loer ligt, bekend. Daarnaast zijn er voorbeelden bekend van zogenaamde inwoning van volwassen kinderen bij een ouder, terwijl in praktijk meerdere jongvolwassenen een woning delen. Ook hiervan bestaat het vermoeden dat dit veel vaker voorkomt.

Hoewel het aantal aangevraagd vergunningen het werkelijke aantal woningdelers volgens de onderzoekers verre van benadert, schrijven zij ook dat vergunningen die wel aangevraagd worden, vaak erg gemakkelijk verleend worden. Daarbij loopt het aandeel legale deelwoningen die door drie of meer volwassenen bewoond worden in sommige complexen en delen van de stad wel erg snel op. Met (vrees voor) overlast voor de omgeving tot gevolg.

Uit de evaluatie van Rigo blijkt ook dat niet alle huurders van woningcorporaties, vanwege de huidige regels op het gebied van woningdelen, een huurcontact krijgen. “Respondenten gaven bijvoorbeeld aan een zogeheten “friendscontract” te hebben via de woningcorporatie, waar in sommige gevallen alleen een deel van de bewoners op staat vermeld. De corporatie is hier in deze gevallen van op de hoogte.” De Amsterdamse woningcorporaties zijn in de afgelopen jaren meer woningen aan meerdere personen gaan verhuren die geen huishouden vormen. Het gaat om woonruimte aan 112 woongroepen, 161 zorgwoningen aan meer dan drie personen en ook nog eens 373 woningen met een friendscontract. “Van alle woningdeelsituaties voldoen de meesten (waarschijnlijk) niet aan de gestelde beleidsregels voor woningdelen,” aldus de onderzoekers van Rigo. De woningcorporaties hebben zich eerder gekant tegen de nieuwe regels, met name om de strenge isolatie-eisen die ineens ook voor al lang bestaande woongroepen gingen gelden.

Het college wil die isolatie-eisen nu tegen het licht houden en voor woningen met drie onzelfstandige ruimtes in een woning zelfs laten vervallen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan het argument dat woningdelers niet per se meer geluidsoverlast veroorzaken dan een gezin. Maar dat overlast voor de omgeving leidend blijft voor de gemeente, die woningdelen onder voorwaarden vooral wil blijven faciliteren, is duidelijk. Dit geldt ook voor het voornemen grenzen te stellen aan het aantal vergunningen voor woningdelen in een bepaald gebied en de handhaving op te schroeven.

Daarmee moeten vanzelfsprekend ook eventuele slechte woonomstandigheden van woningdelers aangepakt worden. Of onderhuurders daar zelf toe bereid zijn, is de vraag. Door in te zetten op een verplicht huurcontract per bewoner, heeft iedere huurder echter wel meer rechten, zo is de gedachte om hierover met het ministerie van BZK in overleg te gaan. Daarnaast wil de gemeente 'onderzoeken hoe wordt voorkomen dat de regels voor inwoning worden misbruikt om de vergunningplicht voor kamergewijze verhuur te omzeilen'.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.