BENG? Energieneutraal? Dubbel glas zou hier al heel mooi zijn

02.11.2020
Image

Terwijl de lat voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen steeds weer hoger wordt gelegd, vliegt de warmte bij vele oude woningen naar buiten. Stichting !WOON wijst er op dat in Amsterdam nog bijna 100.000 woningen enkel glas hebben. De stichting start nu de campagne 'Enkel glas? Niet van deze tijd'. Huurders zijn niet volledig afhankelijk van de investeringsbereidheid van de verhuurder. Een goed onderbouwd voorstel kan zonodig worden afgedwongen bij de rechter. Huurders moeten dan wel een passende huurverhoging accepteren.

De meeste woningen met enkel glas zijn van particuliere verhuurders (bijna 48.000). Maar ook corporaties hebben nog tienduizenden woningen met enkel glas. !WOON wijst er op dat huurders niet per se hoeven te wachten tot het verhuurders behaagt de energieverspilling aan te pakken. Huurders kunnen zelf met een onderbouwd voorstel komen dat zonodig - dankzij het wettelijk initiatiefrecht - via de rechter kan worden afgedwongen. Dat leidt steeds vaker tot succes, stelt !WOON uit de eigen praktijk vast. Het Projectteam Energie en Woningverbetering heeft al een aantal van dit soort initiatieven tot een succesvol einde gebracht.
Bijvoorbeeld bij Diana Wyatt uit de Watergraafsmeer. Zij heeft met haar buren met hulp van !WOON dubbelglas voor elkaar kregen, ondanks aanvankelijke weigering van de verhuurder. De verduurzaming levert haar 40 à 50 euro minder stookkosten en meer comfort op. Daar staat een huurverhoging van 23 euro tegenover.

Er valt in de Nederlandse woningvoorraad nog enorm veel energie te besparen met relatief eenvoudige isolatiemaatregelen. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, roept het kabinet op een beroep te doen op de Europese Coronafondsen om de isolatie van gebouwen voortvarender aan te pakken.