Betaalbare nieuwbouw mag na 25 jaar in de verkoop

03.02.20
SPOT, transformatieproject op Amstel III, Zuidoost
Betaalbare nieuwbouw mag na 25 jaar in de verkoop

In het akkoord dat Amsterdam met IVBN en Vastgoed Belang heeft gesloten over de productie van nieuwe middeldure huurwoningen is ook een nieuwe minimumtermijn afgesproken over het uitponden van middeldure en gereguleerde nieuwbouwwoningen. Die schuift op van 15 naar 25 jaar. Beide partijen deden water bij de wijn. Bij de start zette het huidige college nog in op 'eeuwigdurende' afspraken. Dat bleek onbespreekbaar voor de institutionele beleggers. De nu afgesproken termijn van 25 jaar geldt voor zowel het middensegment als het 'sociale' deel van de nieuwbouw. Overigens is het niet vanzelfsprekend dat beleggers woningen na verloop van die termijn van de hand doen.

Amsterdam ziet graag dat ontwikkelaars bij transformatieprojecten in zee gaan met corporaties. Daarvoor wil zij de 40-40-20 regel opzij zetten. Indien de gereguleerde huurwoningen in dergelijke projecten door corporaties worden afgenomen, dan neemt de gemeente genoegen met 30 procent sociale huur in plaats van 40.
Ook andere gemeentelijke eisen zijn niet meer in beton gegoten, zo blijkt uit het middenhuurakkoord. Als een ontwikkelaar er in rede niet in slaagt een corporatie te interesseren het gereguleerde deel over te nemen, dan mag het hele project ook worden omgezet naar 100 procent middenhuur. En zelfs uitzonderingen met 0-80-20 blijken mogelijk. Bovendien vallen kleinere projecten niet onder de 40-40-20 regel.

De nieuwe voorwaarden worden verwerkt in nieuw uit te schrijven tenders. Daarin belooft Amsterdam ook een transparante realistische minimum grondprijs op te nemen. De grote bouwlocaties zijn de komende jaren Buiksloterham, Amstel III, De Sluisbuurt en het Centrumeiland van IJburg. Maar in dat laatste gebied komt voornamelijk zelfbouw.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS