Bevriezen huren kost Amsterdamse corporaties jaarlijks ruim 28 miljoen euro

10.02.2021
Image

Gister besloot de Tweede Kamer dit jaar de sociale huren te bevriezen, mede vanwege de coronacrisis. Dat is goed nieuws voor de huurders maar niet voor toekomstige woningzoekenden. Er wordt in de aangenomen motie namelijk met geen woord gesproken over het compenseren van de woningcorporaties. Het uitblijven van een huurverhoging per 1 juli zorgt bij de Amsterdamse corporaties tot een verlies aan inkomsten van ruim 28 miljoen euro. Dat is structureel, want het uitblijven van een huurverhoging werkt jaarlijks door. Dat scheelt op vijf jaar dus al bijna 150 miljoen euro minder investeringscapaciteit. Dat is althans de berekening van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Deze rekensom is gebaseerd op de huidige afspraken, waarbij de totale huursom in Amsterdam jaarlijks mag stijgen met 1 procentpunt boven inflatie. De inflatie bedroeg in 2020 1,4 procent.

De woningcorporaties reageerden vorig jaar afwijzend op een vrijwillige oproep om 'vanwege corona' de huren te bevriezen. "Dat is schieten met hagel", stelde Aedes-bestuurslid Hester van Buren (Rochdale) destijds: voor veel huurders vermindert het inkomen immers niet en uitkeringen en huurtoeslagen lopen - inclusief inflatiecorrectie - gewoon door. Ze wees er daarnaast op dat er maatwerkregelingen zijn voor huurders die financieel in de knel komen. Een algehele huurbevriezing konden de corporaties zich volgens haar niet permitteren. In 2020 verhoogden de meeste Amsterdamse corporaties de huren met gemiddeld een half procentpunt boven de destijds hoge inflatie van 2,6 procent. Alleen Ymere (2,6%) en Eigen Haard (2,8%) kwamen lager uit.

In 2020 heeft landelijk ongeveer 1 procent van de sociale huurders gemeld in financiële nood te zitten vanwege corona. De AFWC: "Corporaties zetten alles op alles om met deze huurders in contact te komen, betalingsregelingen te treffen en te verbinden met schuldhulpverleners."

Trefwoorden