Bewonerscommissies de Key: 'Stenen zijn belangrijker dan mensen'

15.11.19
Bewonerscommissies de Key: 'Stenen zijn belangrijker dan mensen'

De bewonerscommissies van woonstichting de Key voelen zich niet meer serieus genomen door hun corporatie. Dat blijkt uit een onderzoek onder 23 bewonerscommissies in opdracht van Huurdersvereniging Arcade. Ook de kwaliteit van de dienstverlening laat volgens hen zwaar te wensen over.

Onderzoekster Judith van Male schetst in het rapport 'Huurders over De Key' een ontluisterend beeld over het niet verhelpen van onderhoudsklachten. Problemen in algemene ruimten, zoals een niet functionerende verlichting of kapotte gevelbeplating worden niet of slechts met grote vertraging verholpen. Ook individuele huurders merken dat de verhuurder gebreken niet oplost. Zo werd bij een huurder om veiligheidsredenen een compleet doorgeroeste badkamerradiator verwijderd, maar krijgt de bewoner geen nieuwe radiator teruggeplaatst. Aan andere klachten, zoals stank-,geluids of klimaatoverlast wordt volgens de commissies over het algemeen niks gedaan. Zo klaagt een bewoner dat de automatische zonwering boven een lichtkoepel al acht jaar niet meer functioneert en het al die tijd niet lukt een en ander gerepareerd te krijgen. De bewonerscommissies beklagen zich daarbij over het feit, dat de Key haar moeilijke financiële positie steevast als argument aanvoert om onderhoudszaken niet of onvoldoende aan te pakken. Vaak is om financiële redenen sprake van uitstel.

Ook klagen bewonerscommissies over de gebrekkige communicatie met hun corporatie. Zo worden onderhoudscontracten door de corporatie opgezegd, maar verzuimt de Key vervolgens om nieuwe contracten af te sluiten. Ook houdt de corporatie er volgens de bewoners niet van om afspraken met de commissies duidelijk vast te leggen. De jongste reorganisatie heeft het er bovendien niet beter op gemaakt. Complex- en gebiedsbeheerders vertonen contactvermijdend gedrag. Of maken vooraf al aan de bewoners duidelijk dat er van hen niet al te veel hoeft te worden verwacht.

Niet op de laatste plaats klagen bewonerscommissies over 'de harde en zakelijke houding' van de corporatie. "Zij hebben de indruk dat de Key van de zittende huurders af wil en de bewonerscommissies liever kwijt dan rijk is", aldus de onderzoekster. Ook wordt de directie de maat genomen. Alle bewonerscommissies lijken met directievoorzitter Leon Bobbe en Lidy van der Schaft, directeur Wonen in de clinch te liggen, concludeert een van de deelnemers aan het onderzoek. Daarbij wordt verwezen naar een harde uitspraak van een van hen in Pakhuis De Zwijger: "De zittende bewoners interesseren me geen moer..."

Ruim twintig bewonerscommissies hebben meegedaan aan het onderzoek. Met zowel oudere, als jongere bewonersgroepen. Helmie Bijleveld, voorzitter van het bestuur van huurdersvereniging Arcade, zegt geschrokken te zijn van de uitkomst. "Bij ons komen regelmatig klachten binnen van individuele huurders. Om een beter inzicht te krijgen in de omvang van deze klachten hebben we onderzoek laten doen. En dan blijkt dat overal dienstverlening en communicatie moeizaam en ingewikkeld verloopt. Wij vinden dat de corporatie onwaardig." Arcade heeft de uitkomst aangeboden aan de directie. Er wordt nog gewacht op een formele reactie.

Ook is de uitkomst van het onderzoek aangekaart bij de Raad van Commissarissen. RvC-voorzitter Hans Amman laat in een schriftelijke reactie weten 'de bevindingen uit het rapport zeer serieus te nemen'. "We hebben in een constructief overleg met Arcade, bestuur en Raad van Commissarissen een aantal acties geformuleerd met betrekking tot de verbeterpunten die in het rapport worden geconstateerd", aldus Amman. De inhoudelijke beoordeling van het rapport is volgens hem een zaak van het bestuur van de Key. Bestuursvoorzitter Leon Bobbe laat weten dat het rapport recent aan hem is overhandigd. "De uitkomsten van dit rapport willen we graag inhoudelijk met Arcade bespreken. De verbeterpunten waar we direct mee aan de slag kunnen, pakken we natuurlijk op”, aldus Bobbe. Volgens Arcade heeft De Key toegezegd om de service en dienstverlening binnen zes maanden substantieel te verbeteren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.