Bewonerscommissies de Key: 'Stenen zijn belangrijker dan mensen'

15.11.19
Bewonerscommissies de Key: 'Stenen zijn belangrijker dan mensen'

De bewonerscommissies van woonstichting de Key voelen zich niet meer serieus genomen door hun corporatie. Dat blijkt uit een onderzoek onder 23 bewonerscommissies in opdracht van Huurdersvereniging Arcade. Ook de kwaliteit van de dienstverlening laat volgens hen zwaar te wensen over.

Onderzoekster Judith van Male schetst in het rapport 'Huurders over De Key' een ontluisterend beeld over het niet verhelpen van onderhoudsklachten. Problemen in algemene ruimten, zoals een niet functionerende verlichting of kapotte gevelbeplating worden niet of slechts met grote vertraging verholpen. Ook individuele huurders merken dat de verhuurder gebreken niet oplost. Zo werd bij een huurder om veiligheidsredenen een compleet doorgeroeste badkamerradiator verwijderd, maar krijgt de bewoner geen nieuwe radiator teruggeplaatst. Aan andere klachten, zoals stank-,geluids of klimaatoverlast wordt volgens de commissies over het algemeen niks gedaan. Zo klaagt een bewoner dat de automatische zonwering boven een lichtkoepel al acht jaar niet meer functioneert en het al die tijd niet lukt een en ander gerepareerd te krijgen. De bewonerscommissies beklagen zich daarbij over het feit, dat de Key haar moeilijke financiële positie steevast als argument aanvoert om onderhoudszaken niet of onvoldoende aan te pakken. Vaak is om financiële redenen sprake van uitstel.

Ook klagen bewonerscommissies over de gebrekkige communicatie met hun corporatie. Zo worden onderhoudscontracten door de corporatie opgezegd, maar verzuimt de Key vervolgens om nieuwe contracten af te sluiten. Ook houdt de corporatie er volgens de bewoners niet van om afspraken met de commissies duidelijk vast te leggen. De jongste reorganisatie heeft het er bovendien niet beter op gemaakt. Complex- en gebiedsbeheerders vertonen contactvermijdend gedrag. Of maken vooraf al aan de bewoners duidelijk dat er van hen niet al te veel hoeft te worden verwacht.

Niet op de laatste plaats klagen bewonerscommissies over 'de harde en zakelijke houding' van de corporatie. "Zij hebben de indruk dat de Key van de zittende huurders af wil en de bewonerscommissies liever kwijt dan rijk is", aldus de onderzoekster. Ook wordt de directie de maat genomen. Alle bewonerscommissies lijken met directievoorzitter Leon Bobbe en Lidy van der Schaft, directeur Wonen in de clinch te liggen, concludeert een van de deelnemers aan het onderzoek. Daarbij wordt verwezen naar een harde uitspraak van een van hen in Pakhuis De Zwijger: "De zittende bewoners interesseren me geen moer..."

Ruim twintig bewonerscommissies hebben meegedaan aan het onderzoek. Met zowel oudere, als jongere bewonersgroepen. Helmie Bijleveld, voorzitter van het bestuur van huurdersvereniging Arcade, zegt geschrokken te zijn van de uitkomst. "Bij ons komen regelmatig klachten binnen van individuele huurders. Om een beter inzicht te krijgen in de omvang van deze klachten hebben we onderzoek laten doen. En dan blijkt dat overal dienstverlening en communicatie moeizaam en ingewikkeld verloopt. Wij vinden dat de corporatie onwaardig." Arcade heeft de uitkomst aangeboden aan de directie. Er wordt nog gewacht op een formele reactie.

Ook is de uitkomst van het onderzoek aangekaart bij de Raad van Commissarissen. RvC-voorzitter Hans Amman laat in een schriftelijke reactie weten 'de bevindingen uit het rapport zeer serieus te nemen'. "We hebben in een constructief overleg met Arcade, bestuur en Raad van Commissarissen een aantal acties geformuleerd met betrekking tot de verbeterpunten die in het rapport worden geconstateerd", aldus Amman. De inhoudelijke beoordeling van het rapport is volgens hem een zaak van het bestuur van de Key. Bestuursvoorzitter Leon Bobbe laat weten dat het rapport recent aan hem is overhandigd. "De uitkomsten van dit rapport willen we graag inhoudelijk met Arcade bespreken. De verbeterpunten waar we direct mee aan de slag kunnen, pakken we natuurlijk op”, aldus Bobbe. Volgens Arcade heeft De Key toegezegd om de service en dienstverlening binnen zes maanden substantieel te verbeteren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.