Boeken en Rapporten

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.

Het Schip van Michel de Klerk vormt een internationaal hoogtepunt op het gebied van architectuur en volkshuisvesting. Een hoogtepunt uit het werk van De Amsterdamse School. Het opvallende gebouw trekt tot aan de dag van vandaag bezoekers uit de hele wereld.

In 1963 zette Jacques P. Thijsse zijn ‘Enkele gedachten over het ruimtelijk beeld van Nederland in het jaar 2000 bij een bevolking van 20 miljoen’ op papier. Hij kon onmogelijk vermoeden dat dit het begin was van een lange reeks toekomstscenario’s. In ‘Dutch New Worlds’, een zeer leesbare versie van een gelijknamig proefschrift, zet Christian Salewski een aantal van deze visies op een rij.

Dat er in het noorden en zuiden van ons land gebieden zijn waar de bevolking afneemt, is bekend. Maar daar blijft het niet bij. Het CBS verwacht dat na 2038 in heel Nederland de bevolking zal afnemen. Dat heeft gevolgen voor voorzieningen, leefbaarheid, waarde van vastgoed en economische kansen. Reden genoeg voor een Krimpagenda.

De term ‘duurzaamheid’ ligt op ieders lippen. Ook in de bouwsector. Ondanks de economische tegenwind speelt bij ieder project de vraag: hoe duurzaam gaan we het maken? Technisch is heel veel mogelijk. Dat er ook andere zaken bij komen kijken, maakt Alijd van Doorn duidelijk in ‘Het duurzame projectontwerp’.

In de stroom studies en uitgaven over alternatieve strategieën voor grootschalige stedelijke vernieuwing is nu ‘Wijken en wegen’ verschenen. Het is een uitgave van het Platform Corpovenista, waaraan veertien woningcorporaties en de koepelorganisatie Aedes deelnemen. Het richt zich op kennis die is vergaard in de periode 2008-2012, dus van het begin van de crisis tot nu.

Na het verval van de scheepsbouw en de haven lag het gebied rond het IJ er lang verwaarloosd bij. Je zag er heroïnehoeren scharrelen, maar ook kunstenaars en krakers die hun kans grepen in de lege pakhuizen. De zuidoever was de onzichtbare achterkant van de hoofdstad, sinds 1889 grotendeels verborgen achter het Centraal Station.

Het goed ontvangen ‘Amsterdamse interieurs’ heeft onlangs een vervolg gekregen. In ‘Wonen in een monumentaal huis’ staan bijzondere en grotendeels authentieke interieurs van woningen uit 1875-1945 in Amsterdam-Zuid centraal. Het is een cultuurhistorisch verslag, waarin niet alleen huizen, maar ook vroegere bewoners een belangrijke rol spelen. Huidige eigenaars komen eveneens aan bod.

Vorig jaar bestond het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag 10 jaar. Uit de nu verschenen rapportage over 2011 blijkt dat de behoefte aan ondersteuning van gedupeerde huurders onverminderd groot is. Dubieuze bureaus en dito eigenaars deinzen niet terug voor bedrog en intimidatie, soms bijgestaan door advocaten en makelaars die geen boodschap hebben aan beroepsethiek.

In de 14e editie van de ‘Atlas voor gemeenten’ worden de 50 grootste gemeenten van Nederland als vanouds weer onderling op veertig punten vergeleken. Hoe staat het er momenteel voor met de vergrijzing, de huizenprijzen of de podiumkunsten in bijvoorbeeld Purmerend, Zaanstad of Amsterdam? Waar groeit de bevolking en waar willen mensen zich het liefst vestigen?

De vraag naar duurzame toepassingen voor een comfortabel klimaat binnenshuis (of in bedrijfsgebouwen) neemt sterk toe. Daarom is een boek voor de professional, die op de hoogte wil zijn van state of the art mogelijkheden voor passieve klimaatbeheersing, welkom.

Het moet een mooi gezicht zijn geweest, sleepboten die een compleet huis over het IJmeer naar Amsterdam varen. Zorgvuldig manoeuvrerend door de krappe sluis. Er liggen er inmiddels een kleine honderd bij het Steigereiland en er volgen er meer. De Amsterdamse Waterbuurt, direct achter de Enneüs Heermabrug, is een feit.

Kleur zou tot dusver een onderbelicht aspect zijn van de stedelijke vormgeving. Dat is althans de boodschap van Rob van Maanen. Hij is oprichter van het Kleurbureau en adviseert onder meer stedenbouwkundigen en architecten over beeldkwaliteitsplannen. In de serie SUN statement publiceert hij nu een gedegen inleiding in de omgang met kleur.

Zeker in een overvol land als het onze, is de druk op de ruimte langzamerhand zo groot geworden dat je tegenstrijdige belangen en visies nog maar nauwelijks via de bestaande procedures kunt verzoenen. Gelukkig staat het denken niet stil.

Dertig jaar geleden zaaide de Amerikaanse kunstenares Agnes Denes een stuk grond midden in New York in met graan. Haar statement was duidelijk: een stad kan geen dag zonder voedsel. Het wordt alleen steeds verder weg geproduceerd en komt, industrieel verwerkt en kleurig ingepakt, per vrachtwagen terecht in de schappen van supermarkten, die de plaats van stadsboerderijen hebben ingenomen.

In een periode waarin de vierkante meterprijs toonaangevend is en de overheid zich terugtrekt uit ruimtelijke projecten, verschijnt een prachtig boek over stedelijke ontwikkeling in Nederland. Hoewel de titel doet vermoeden dat het gaat om een lineair historisch overzicht, is dat maar ten dele waar. Het is de verdienste van dr.

Pagina's