Brede bouwalliantie wil met overheidssteun woningproductie opvoeren naar 90.000 per jaar

18.06.20
Brede bouwalliantie wil met overheidssteun woningproductie opvoeren naar 90.000 per jaar
Een bonte alliantie van organisaties uit de woningsector presenteerde vandaag een gezamenlijk plan om de woningproductie met een “krachtig investeringspakket” op te voeren naar 90.000 woningen per jaar. De alliantie stelt vast dat zonder ingrijpen het enorme woningtekort de komende jaren verder gaat oplopen. Ze vragen van het kabinet meer regie en investeringen in infrastructuur, locatie-ontwikkeling, bouwgaranties en woningen. Het pleidooi is vanmorgen aangeboden aan Tweede Kamerleden.
 
Tijdens de vorige crisis werd de woningbouw hard getroffen, brengt de Woningbouwalliantie in herinnering: "Bouwvakkers, ambtenaren, architecten en ingenieurs verloren hun baan en de woningbouw zakte naar een diepterecord. Daarvan zijn we nog steeds niet hersteld. Meer dan 300.000 woningen komen we tekort." 
De alliantie wil bij deze crisis dat er juist 'anticyclisch' wordt geïnvesteerd, in betaalbare en duurzame woningbouw. Daarmee krijgt ook gelijk de economie een boost.  “Wij willen niet alleen bestaande gebieden herontwikkelen (‘nieuw voor oud’), maar ook nieuwe gebieden tot ontwikkeling brengen die energieneutraliteit als uitgangspunt hebben. Waar de bereikbaarheid met hoogwaardig OV en de fiets optimaal is geregeld. Die klimaatadaptief en natuurinclusief worden ontwikkeld en waar een hoog en realistisch niveau van circulariteit wordt gerealiseerd.” 
Het pleidooi bevat een groot aantal punten om tot die gewenste bouwproductie te komen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar het Rijk gekeken om meer regie te nemen en extra middelen beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld om:
 • gemeentelijke diensten te ondersteunen om projecten tot uitvoering te brengen, 
 • voorinvesteringen te doen in nieuwe woningbouwlocaties (een grondinvesteringsfonds), 
 • de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro langjarig voort te zetten, 
 • de bouw van voldoende sociale huurwoningen te garanderen,
 • de woningbouwplanning te gaan coördineren en bewaken 
 • nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen en op te nemen in de Nationale Omgevingsvisie,
 • voorbereidingen te treffen om de vraagkant te ondersteunen,
 • een Garantiefonds in gereedheid te brengen om garant te staan voor onverkochte woningen in een project, zodat de bouw toch kan starten.
De woningbouwalliantie bestaat uit een groot aantal organisaties uit diverse sectoren, waaronder het stedennetwerk G40, Bouwend Nederland, Woonbond, Aedes, NVM en de Neprom.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
 • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
 • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
 • Na vijf jaar: een gelukje
 • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.