Brede bouwalliantie wil met overheidssteun woningproductie opvoeren naar 90.000 per jaar

18.06.20
Brede bouwalliantie wil met overheidssteun woningproductie opvoeren naar 90.000 per jaar
Een bonte alliantie van organisaties uit de woningsector presenteerde vandaag een gezamenlijk plan om de woningproductie met een “krachtig investeringspakket” op te voeren naar 90.000 woningen per jaar. De alliantie stelt vast dat zonder ingrijpen het enorme woningtekort de komende jaren verder gaat oplopen. Ze vragen van het kabinet meer regie en investeringen in infrastructuur, locatie-ontwikkeling, bouwgaranties en woningen. Het pleidooi is vanmorgen aangeboden aan Tweede Kamerleden.
 
Tijdens de vorige crisis werd de woningbouw hard getroffen, brengt de Woningbouwalliantie in herinnering: "Bouwvakkers, ambtenaren, architecten en ingenieurs verloren hun baan en de woningbouw zakte naar een diepterecord. Daarvan zijn we nog steeds niet hersteld. Meer dan 300.000 woningen komen we tekort." 
De alliantie wil bij deze crisis dat er juist 'anticyclisch' wordt geïnvesteerd, in betaalbare en duurzame woningbouw. Daarmee krijgt ook gelijk de economie een boost.  “Wij willen niet alleen bestaande gebieden herontwikkelen (‘nieuw voor oud’), maar ook nieuwe gebieden tot ontwikkeling brengen die energieneutraliteit als uitgangspunt hebben. Waar de bereikbaarheid met hoogwaardig OV en de fiets optimaal is geregeld. Die klimaatadaptief en natuurinclusief worden ontwikkeld en waar een hoog en realistisch niveau van circulariteit wordt gerealiseerd.” 
Het pleidooi bevat een groot aantal punten om tot die gewenste bouwproductie te komen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar het Rijk gekeken om meer regie te nemen en extra middelen beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld om:
  • gemeentelijke diensten te ondersteunen om projecten tot uitvoering te brengen, 
  • voorinvesteringen te doen in nieuwe woningbouwlocaties (een grondinvesteringsfonds), 
  • de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro langjarig voort te zetten, 
  • de bouw van voldoende sociale huurwoningen te garanderen,
  • de woningbouwplanning te gaan coördineren en bewaken 
  • nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen en op te nemen in de Nationale Omgevingsvisie,
  • voorbereidingen te treffen om de vraagkant te ondersteunen,
  • een Garantiefonds in gereedheid te brengen om garant te staan voor onverkochte woningen in een project, zodat de bouw toch kan starten.
De woningbouwalliantie bestaat uit een groot aantal organisaties uit diverse sectoren, waaronder het stedennetwerk G40, Bouwend Nederland, Woonbond, Aedes, NVM en de Neprom.
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS