Breed front tegen bezuinigingen op huurtoeslag

15.09.2011

Breed front tegen bezuinigingen op huurtoeslag

Een groot aantal maatschappelijke organisaties protesteert tegen de voorgenomen bezuinigingen op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar 100 miljoen euro korten op de huurtoeslag, oplopend tot 157 miljoen euro in 2015. Het is volgens deze organisaties "de zoveelste aanslag op de koopkracht van huurtoeslagontvangers, een groep die de allerlaagste inkomens heeft."

De aangekondigde bezuiniging zou er toe leiden dat huurtoeslagontvangers er volgend jaar gemiddeld 111 euro per huishouden op achteruitgaan en in 2013 zelfs bijna 160 euro (een koopkrachtverlies van 1% tot 1,5%). Geen goedkopere huurwoningen beschikbaar.

Het gemiddeld belastbaar inkomen van huurtoeslagontvangers bedraagt volgens de Woonbond slechts 18.431 euro per jaar. 73 Procent de huishoudens met huurtoeslag moet rondkomen van een minimuminkomen. Volgens de Woonbond kunnen de meesten ook nauwelijks verhuizen naar een goedkopere woning. "Huurders die verhuizen zullen vrijwel altijd te maken krijgen met een hoger huurniveau. Daarbij komen dan ook nog de kosten van verhuizing en herinrichting van de woning. Verhuizen naar een goedkopere woning is voor huishoudens met huurtoeslag in de praktijk geen optie."

Een breed front aan maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op om de koopkracht van de laagste inkomens te beschermen. "Het afzien van de voorgenomen kortingen op de huurtoeslag is hiervoor een zeer gerichte en doeltreffende maatregel."

Tot die organisaties horen de Aedes, huurdersverenigingen, ouderen- en zorgorganisaties en vakbonden.

Trefwoorden