Capital Value: 'Nederland kent een tekort van 285.000 woningen'

01.02.21
Capital Value: 'Nederland kent een tekort van 285.000 woningen'

De druk op de woningmarkt blijft ongekend hoog. Nederland kent een tekort van 285.000 woningen. Amsterdam behoort onverminderd tot de steden met het grootste woningtekort, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research maar de Nederlandse woningmarkt. Ook Flevoland staat in de top 5 van regio's met het grootste tekort.

Het landelijke woningtekort is wel iets lager dan eerder geraamd. Door de Covid-19-uitbraak is het tempo waarin de Nederlandse bevolking groeit flink afgenomen. Maar de komende jaren zullen de woningtekorten weer oplopen. Voor 2023 wordt op basis van groei van de bevolking en groei van het aantal huishoudens een landelijk woningtekort verwacht van 355.000 woningen. Pas vanaf 2027 mag een substantiële daling van het woningtekort worden verwacht. Dat de daling zo lang op zich laat wachten heeft te maken met lange bouwtijden. Ook zijn er in 2019 en 2020 minder bouwvergunningen dan benodigd afgegeven.

Met name voor starters en ouderen zijn de problemen nijpend. Dat blijkt onder meer uit de groei van het aantal thuiswonende kinderen. Van de groep 18-39-jarigen woonde in 2009 meer dan 22 procent bij de ouders. In 2020 is dat percentage opgelopen tot ruim 27 procent. Een groot deel van hen zit volgens Capital Value te springen om een betaalbare woning. De onderzoekers luiden ook de noodklok voor ouderen. Tot 2030 komen er meer dan 300.000 huishoudens bij in de leeftijdscategorie 75 -84 jaar. Alleen in de regio Amsterdam is sprake van een groei van 29.000 huishoudens. Voor meer dan de helft gaat het om alleenstaanden. Veel 75-plussers kampen met mobiliteitsbeperkingen. Met name voor deze groep is de afgelopen jaren veel te weinig bijgebouwd.

Aan investeringsbereidheid ontbreekt het niet, aldus Capital Value. Bijna alle woningcorporaties willen meer investeren in sociale huurwoningen. De helft van de corporaties wil ook meer investeringen doen in het middensegment. Nederlandse institutionele beleggers zijn bereid de komende jaren miljarden investeren in betaalbare huurwoningen, mits beperkende overheidsmaatregelen achterwege blijven. En buitenlandse beleggers willen meer nieuwbouw realiseren. Capital Value signaleert onder buitenlandse pensioenfondsen een sterk stijgende belangstelling voor nieuwe studentenwoningen. Amsterdam is onder beleggers onverminderd favoriet.
Ook is Capital Value optimistisch over de bouw van huurwoningen in het middensegment. In 2021 kan worden gestart met de bouw van meer dan tweeduizend middeldure huurwoningen in Amsterdam. Het betreft projecten in Amstel III, West en Noord. Vorig jaar werden in dat segment nog geen zeshonderd woningen in aanbouw genomen.

Het rapport 'De woning(beleggings)markt in beeld 2021' bevat ook een advies voor het nieuwe kabinet. Voor de komende vijf jaar is de harde planvoorraad onvoldoende. Het zou de ambitie van een nieuw kabinet moeten zijn de planvoorraad uit te breiden naar minimaal 400.000 woningen. En te streven naar minimaal 80.000 bouwvergunningen per jaar.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.