Casa 400 wordt niet gesloopt

02.03.2012

Casa 400 wordt niet gesloopt

De voormalige studentenflat Casa 400 wordt niet gesloopt. Projectontwikkelaar Bouwinvest Development heeft na gesprekken met Stadsdeel Oost voor een alternatief plan gekozen. Het gebouw wordt gerenoveerd tot een flat met zelfstandige studentenwoningen. Bovendien wordt een nieuwbouwtoren toegevoegd met vrije-sectorhuurwoningen voor middeninkomens. Zo laat het stadsdeel weten.

In 2005 maakten Bouwinvest en het stadsdeel afspraken over de herontwikkeling van de locatie. Het plan was destijds het pand te slopen er markthuurwoningen voor terug te bouwen. Na onderzoek bleek het casco geschikt voor hergebruik en heeft Bouwinvest in overleg met stadsdeel Oost de plannen aangepast. Het gebouw wordt nu hergebruikt. Er komen 337 studentenwoningen in die zullen worden  geëxploiteerd door studentenhuisvester Duwo.
In het nieuwbouwgedeelte van de locatie komen 130 middensegment vrije sector huurwoningen (maximaal 850 euro), in een driehoekige woontoren.
Het gebouw wordt momenteel gebruik door de Hogeschool van Amsterdam.

Omdat deze plannen afwijken van het stedenbouwkundig kader, zal de stadsdeelraad Oost in mei 2012 een besluit nemen over het gewijzigde plan. Na een positief oordeel vraagt Bouwinvest een omgevingsvergunning aan. Als alles volgens planning verloopt worden de woningen in 2015 opgeleverd. Gelijktijdig wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De procedure hiervoor start in maart 2012.

Bron
Gemeente Amsterdam