CBS: stijgende woningproductie, maar Amsterdam leverde 'slechts' 5.000 woningen op

26.01.18
CBS: stijgende woningproductie, maar Amsterdam leverde 'slechts' 5.000 woningen op
update 6 februari (extra grafiek met info 'overige toevoegingen' 

Volgens een voorlopige opgave van CBS leverde Amsterdam in 2017 4.918 woningen op en Almere 1.622. Landelijk werden er volgens CBS 62.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. 

 
Eerder berichtte NUL20 op basis van een - ook voorlopige - gemeentelijke registratie dat Amsterdam in 2017 meer dan 9.000 woningen opleverde. Er zijn altijd verschillen in beide opgaven, maar de cijfers lopen deze keer wel heel ver uiteen. Veel is terug te voeren naar de methode van registratie.
De telling van Amsterdam komt uit het Basisbestand Woningbouwlocaties. CBS baseert zich op Kadastergegevens en zegt daarbij dat het officiële oplevercijfer wel hoger zal uitkomen als de nagekomen respons is verwerkt. Inschrijving in het Kadaster vindt bovendien later plaats dan de afmelding bij de gemeente. Dit blijkt in het Amsterdamse geval al tot flinke verschillen te leiden, naar schatting meer dan duizend. Omgekeerd komen we in de voorlopige Amsterdamse opgave ook een wel afgemeld complex tegen, waarvan de bouw in december nog niet was afgerond, zoals het monumentale Pontsteigergebouw in de Houthaven (366 woningen). 
 
Om verder in de details te duiken: Amsterdam telt bij de nieuwbouw ook woningen mee die het resultaat zijn van transformaties, terwijl CBS die in een andere categorie (overige toevoegingen) stopt. Het aantal overige toevoegingen bedroeg in 2017 1.816. ervolgens rekent Amsterdam onzelfstandige woningen (bv. studentenkamers) voor een halve woning mee en het CBS helemaal niet. Transformatieprojecten leiden in Amsterdam de laatste jaren tot flinke aantallen extra woningen. Zo startte in 2017 de bouw van 1.900 woningen via transformatie. 
 
Het ene nieuwbouwcijfer is kortom het andere niet. Uiteindelijk geldt voor de officiële statistiek het oplevercijfer van het Kadaster (= de Basisadministratie Gebouwen, ofwel BAG). CBS verwacht dat in mei te publiceren, als ook alle nagekomen registraties zijn verwerkt. Volgens deze BAG-cijfers leverde Amsterdam in 2016 5.038 nieuwbouwwoningen op en in 2015 5.362. 
 
Ontwikkeling woningvoorraad, per staaf een jaaropgave van de mutaties laatste vier kwartalen (=4-kwartalen voortschrijdend). CBS rangschikt woningen die via transformatie of grondige renovatie worden gerealiseerd onder de categorie 'overige toevoegingen'. Bron CBS, bewerking NUL20
 
Andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam die volgens CBS in 2017 meer dan honderd woningen opleverden zijn Almere (1.622), Haarlem (679), Haarlemmermeer (496), Zaanstad (399), Diemen (399), Weesp (196), Hilversum (155) , Amstelveen (108) en Edam-Volendam (106). 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS