CBS: stijgende woningproductie, maar Amsterdam leverde 'slechts' 5.000 woningen op

26.01.18
CBS: stijgende woningproductie, maar Amsterdam leverde 'slechts' 5.000 woningen op
update 6 februari (extra grafiek met info 'overige toevoegingen' 

Volgens een voorlopige opgave van CBS leverde Amsterdam in 2017 4.918 woningen op en Almere 1.622. Landelijk werden er volgens CBS 62.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. 

 
Eerder berichtte NUL20 op basis van een - ook voorlopige - gemeentelijke registratie dat Amsterdam in 2017 meer dan 9.000 woningen opleverde. Er zijn altijd verschillen in beide opgaven, maar de cijfers lopen deze keer wel heel ver uiteen. Veel is terug te voeren naar de methode van registratie.
De telling van Amsterdam komt uit het Basisbestand Woningbouwlocaties. CBS baseert zich op Kadastergegevens en zegt daarbij dat het officiële oplevercijfer wel hoger zal uitkomen als de nagekomen respons is verwerkt. Inschrijving in het Kadaster vindt bovendien later plaats dan de afmelding bij de gemeente. Dit blijkt in het Amsterdamse geval al tot flinke verschillen te leiden, naar schatting meer dan duizend. Omgekeerd komen we in de voorlopige Amsterdamse opgave ook een wel afgemeld complex tegen, waarvan de bouw in december nog niet was afgerond, zoals het monumentale Pontsteigergebouw in de Houthaven (366 woningen). 
 
Om verder in de details te duiken: Amsterdam telt bij de nieuwbouw ook woningen mee die het resultaat zijn van transformaties, terwijl CBS die in een andere categorie (overige toevoegingen) stopt. Het aantal overige toevoegingen bedroeg in 2017 1.816. ervolgens rekent Amsterdam onzelfstandige woningen (bv. studentenkamers) voor een halve woning mee en het CBS helemaal niet. Transformatieprojecten leiden in Amsterdam de laatste jaren tot flinke aantallen extra woningen. Zo startte in 2017 de bouw van 1.900 woningen via transformatie. 
 
Het ene nieuwbouwcijfer is kortom het andere niet. Uiteindelijk geldt voor de officiële statistiek het oplevercijfer van het Kadaster (= de Basisadministratie Gebouwen, ofwel BAG). CBS verwacht dat in mei te publiceren, als ook alle nagekomen registraties zijn verwerkt. Volgens deze BAG-cijfers leverde Amsterdam in 2016 5.038 nieuwbouwwoningen op en in 2015 5.362. 
update 21 augustus 2018:
Over 2017 bleek het CBS-cijfer over het aantal opgeleverde woningen veel lager dan de Amsterdamse registratie van de afdeling Grond & Ontwikkeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat een aantal in 2017 gereedgekomen complexen met in totaal zo'n 2.300 woningen abusievelijk niet tijdig is verwerkt in de Basisadministratie. Die zijn pas verwerkt in 2018 en tellen dus mee bij de productie van 2018. In werkelijkheid had Amsterdam in 2017 wel een recordproductie van ruim 7.200 woningen.
 
Ontwikkeling woningvoorraad, per staaf een jaaropgave van de mutaties laatste vier kwartalen (=4-kwartalen voortschrijdend). CBS rangschikt woningen die via transformatie of grondige renovatie worden gerealiseerd onder de categorie 'overige toevoegingen'. Bron CBS, bewerking NUL20
 
Andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam die volgens CBS in 2017 meer dan honderd woningen opleverden zijn Almere (1.622), Haarlem (679), Haarlemmermeer (496), Zaanstad (399), Diemen (399), Weesp (196), Hilversum (155) , Amstelveen (108) en Edam-Volendam (106). 
 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.