Coalitieakkoord: verhuurderheffing wordt afgeschaft vanaf 2023

15.12.21
Coalitieakkoord: verhuurderheffing wordt afgeschaft vanaf 2023
De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Het nieuwe kabinet wil in ruil daarvoor bindende prestatieafspraken maken met corporaties, zodat de beschikbare investeringscapaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van wijken. Zo valt te lezen in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. 
 
De afschaffing van de verhuurderheffing is al snel aan de orde. In 2022 is de heffing nog gewoon van kracht. Vanaf 2023 is de heffing verdwenen. Tegelijkertijd introduceert de coalitie waar nodig zogeheten projectsteun. Woningcorporaties moeten deze steun met elkaar opbrengen, op basis van de waarde van hun woningbezit.

Bouwambitie

De bouwambitie van het nieuwe kabinet liegt er niet om. Het jaarlijks aantal te bouwen woningen moet omhoog naar rond de honderdduizend woningen per jaar. "Het is onze prioriteit te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt", aldus de vier partijen. Voor dat omvangrijke bouwprogramma geldt dat tweederde van de productie moet bestaan uit betaalbare sociale en middenhuurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. 

Met het oog op de acute tekorten in het woningaanbod voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen en 15.000 wooneenheden te realiseren via transformatie van kantoren. Procedures voor het plaatsen van tijdelijke woningen worden vergemakkelijkt. Ook komt er meer ruimte voor cooperatieve woonprojecten.
Al die woningen moeten zowel binnen- als buitenstedelijk worden gerealiseerd. Behalve in de veertien al eerder aangwezen verstedelijkingsgebieden en in kansrijke spoor- en kanaalzones, moet die bouwproductie bij voorkeur gestalte krijgen bij bestaande infrastructuur-knooppunten. Voor de ontsluiting van die nieuwe woningen in die veertien gebieden is de komende tien jaar in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar.

Minister VRO

Het maken van de prestatieafspraken met corporaties, gemeenten en provincies en het bepalen van woningbouwlocaties wordt een taak van de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Om knelpunten bij specifieke projecten weg te nemen, verlengt de coalitie de bestaande woningbouwimpuls en blijft het Volkshuisvestingsfonds bestaan. 

Huurbeleid

In het coalitieakkoord wordt ook gekozen voor aanscherping van het huurbeleid. De sociale huur voor mensen met een lager inkomen gaat omlaag. En de huur van mensen met een hoger inkomen gaat stapsgewijs omhoog tot een marktconforme huur. Voor middenhuurwoningen wordt een vorm van huurprijsbescherming geintroduceerd, zodanig dat wonen voor hen betaalbaar blijft. Tegelijkertijd moet het voor institutionele beleggers rendabel blijven om in dergelijke woningen te investeren. Om corporaties te stimuleren middenhuurwoningen te bouwen, wordt de markttoets gedurende de komende kabinetsperiode opgeschort.
 

Tegelijkertijd bestaat het voornemen om de huurtoeslag te hervormen en te vereenvoudigen. De maximale huurgrens verdwijnt. Er wordt overgestapt naar een systeem van normhuren op basis van inkomen. De coalitie zegt daarbij toe, dat ‘iedereen deze hervorming kan dragen’, met name de laagste inkomens.

Verduurzaming

Verder wil de nieuwe coalitie op een slimme manier aan de slag met het verduurzamen van onze woningen. Een langjarig Nationaal Isolatieprogramma moet er voor zorgen dat ‘ woningen sneller, slimmer en socialer’ worden geïsoleerd. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. In wijken waar dat kosteneffectief tot de mogelijkheden behoort, zet het kabinet in op de realisatie van duurzame warmtenetten. Er komt een subsidieregeling voor de financiering van de onrendabele top van collectieve warmteprojecten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.