Overslaan en naar de inhoud gaan

College stemt in met plan Marineterrein met achthonderd woningen

Image

Het college stemt in met de bouw van 800 woningen op het Marineterrein. Het bestuur volgt daarmee een van de uitgangspunten uit de conceptnota. Daarin is een woonprogramma opgenomen met veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur en twintig procent dure huur en koop. Alle monumenten en zoveel mogelijk karakteristieke gebouwen blijven behouden, net als de oude bomen.

Het Marineterrein bestaat straks uit drie deelgebieden: het Stadspark, het Dok waar het merendeel van de bebouwing komt en een nieuwe (kleinere) kazerne van Defensie in de noordoosthoek van het terrein. In het Dok komt ook ruimte voor bedrijven en kennisinstellingen. Naar aanleiding van inspraakreacties is het plan op een aantal punten bijgesteld. Zo komt er meer aaneengesloten groen en is vastgelegd hoeveel vierkante meter bebouwing er maximaal mag komen. 

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw, Grond en Ontwikkeling): “Het Marineterrein ligt op een fantastische locatie midden in de stad, omringd door water. Duizenden mensen genieten er wekelijks van het park. Mensen werken, studeren en sporten er. Het is goed nieuws dat het terrein open blijft voor alle Amsterdammers, zodat we allemaal van deze historische, gezellige én innovatieve plek kunnen blijven genieten. En honderden mensen kunnen er straks ook wonen. Dank aan alle omwonenden en belanghebbenden die hebben meegedacht aan de toekomstplannen voor het Marineterrein.”

Als de gemeenteraad begin november akkoord gaat met de plannen, kan het gesprek met het Rijk starten over de overname van de grond. De feitelijke bouwactiviteiten zullen over enkele jaren starten met de ontwikkeling van de nieuwe kazerne.