Copekcabana sluit akkoord met Ymere over zelfbeheer in Van der Pekbuurt

07.02.18
Copekcabana sluit akkoord met Ymere over zelfbeheer in Van der Pekbuurt

Copekcabana en Ymere hebben een principeakkoord gesloten voor het beheer van twee huizenblokken met in totaal dertig sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. De panden blijven eigendom van de corporatie. Wel nemen de leden van Copekcabana een aantal beheertaken over, zoals het onderhoud van de panden en de binnentuin. Voor het gebruik van de panden wordt een collectieve huur betaald..

Copekcabana vindt het belangrijk om een diverse leefgemeenschap te zijn en wil graag betrokken zijn bij het toewijzen van woningen aan huurders van beide woonblokken. “Wij willen vijf van de dertig woningen aanbieden aan specifieke groepen huurders. Deze huurders willen wij een veilige en betrokken woonomgeving bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan statushouders, alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen”, zo verklaart Jessie Wilms, bestuurder van Copekcabana. Voor dit experiment is toestemming nodig van de gemeente Amsterdam.
Omdat solidariteit één van de belangrijkste basisprincipes is van Copekcabana, wil zij verder onderzoek doen naar de mogelijkheid van een solidair huursysteem waar woonlasten naar draagkracht worden vereffend. De hoogte van de huur van een woning is daarbij afhankelijk van het inkomen van de huurder en kan per jaar verschillen. De huurprijs is gebaseerd op het verzamelinkomen. Huren zijn afhankelijk van het inkomen en stijgen of dalen mee.

Ymere prijst de manier waarop wooncoöperatie Copekcabana is omgegaan met het afwijzen van het oorspronkelijke plan. Volgens Ymere kleefden aan de eerder afgewezen verkoop te grote risico's. “Het zoeken naar een alternatief getuigt van hun grote betrokkenheid bij de buurt en sociale volkshuisvesting”, aldus Eric van Kaam, directeur Verhuur en Wonen bij Ymere.
Copekcabana gebruikt de komende weken om de plannen verder uit te werken. Naar verwachting neemt de gemeente Amsterdam eind maart een besluit over het voorstel. Daarna neemt Ymere een besluit over renovatie van de panden en het overdragen van het beheer.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS