Coronacrisis heeft geen invloed op nieuwbouwplannen grote corporaties

09.04.2020
Image

Een overgrote meerderheid van corporaties ziet in de coronacrisis geen reden om nieuwbouwprojecten uit te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedspecialist Capital Value begin april onder grotere woningcorporaties. 89 procent van hen zegt de huidige nieuwbouwplannen niet uit te stellen vanwege het coronavirus. Wel vrezen veel corporaties dat marktpartijen plannen mogelijk zullen opschuiven.
Volgens de onderzoekers geeft 65 procent van de corporaties aan juist nu kansen te zien voor nieuwe acquisities in nieuwe of bestaande bouw. Voor bouwers en ontwikkelaars geeft dit eventueel mogelijkheden plannen aan te passen en meer rekening te houden met de uitbreidingswensen van corporaties. Bij veel corporaties leeft de wens de woningvoorraad uit te breiden, waaronder met senioren- en lichte zorgwoningen. Ruim een kwart ziet voor zichzelf ook een rol in het middensegment, aldus Capital Value.

Veel corporaties verwachten vertraging in de procedures. De oproep aan lokale overheden is om alles in het werk te stellen om in deze periode van thuiswerken RO-procedures voortvarend aan te pakken. Hetzelfde geldt voor de aanpak van beroepsprocedures. Eerder bleek al dat beroepsprocedures bij Raad van State vertraging oplopen. De meeste zittingen worden uitgesteld. Online bezwaarprocedures afhandelen is volgens de hoogste bestuursrechter nauwelijks mogelijk, zeker niet bij grotere zaken met tientallen bezwaarmakers. 16 maart was de laatste normale zittingsdag.