Coronacrisis heeft tot dusver beperkt effect op de woningmarkt

09.07.20
Coronacrisis heeft tot dusver beperkt effect op de woningmarkt

Het coronavirus lijkt tot dusver geen grote gevolgen te hebben voor de woningmarkt. Wel werden er in het tweede kwartaal meer woningen te koop gezet en nam het aantal transacties toe. Zo blijkt uit de kwartaalcijfers van de NVM. Voorzitter Onno Hoes: "Er komen weliswaar minder kijkers op een woning af, maar zij die komen kijken, zijn serieuze kijkers. De krapte op de markt, in combinatie met een piek in de aanmeldingen van nieuwe woningen, leidt juist tot toename van de verkopen." Er zijn wel de eerste tekenen van een kentering, zoals de toename van het aanbod. En in Amsterdam werden veel minder woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (-13%). Maar veel Amsterdamse woningen worden nog altijd boven de vraagprijs verkocht. 

"Wij zien dat het aanbod in de regio Amsterdam toeneemt. De verkopen worden naar voren gehaald. In het hogere prijssegment ontstond een kortstondig dipje, er was minder vraag, maar dit herstelt zich op dit moment snel," aldus Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Het totale woningaanbod steeg in de regio Amsterdam met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Woningen stonden in de regio Amsterdam in het tweede kwartaal zelfs nog korter te koop dan een jaar geleden: gemiddeld 28 dagen, tegenover gemiddeld 35 dagen een jaar eerder. De transactieprijs bedraagt gemiddeld 475.000 euro. Dat is ten opzichte van het eerste kwartaal een daling van 3 procent. Dat komt vooral omdat veel (kleinere) appartementen van eigenaar wisselen: de transactieprijs per m² is juist gestegen met 3 procent en komt gemiddeld op 5.574 euro per m².

Amsterdam

De regio Amsterdam bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Abcoude. MVA-makelaars verkochten in de hoofdstad zelf het tweede kwartaal wel veel minder woningen dan een jaar eerder: 1.670 woningen (onder voorbehoud), een daling van 13 procent. Met name in Centrum (-34%) en Zuid (-11%) werden veel minder woningen verkocht, terwijl het aanbod in de hoofdstad flink toenam. Er worden vooral veel meer appartementen te koop gezet (+64% tov 2e kwartaal 2019).
De transactieprijs bedraagt gemiddeld 468.637 euro, een stijging van 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De transactieprijs per m² is vergeleken met het vorige kwartaal met 7 procent gestegen en komt gemiddeld op 5.909 euro per m². "De meeste woningen zijn verkocht boven de vraagprijs. Dit heeft nog steeds te maken met het geringe aanbod", aldus Wijnen. 
Het totale woningaanbod in de hoofdstad is gestegen naar 2.000 woningen (+4%) met een gemiddelde vraagprijs van 452.441 euro. De MVA-makelaars verkochten in het tweede kwartaal 1.921 woningen. Opvallend is dat vooral in het westen van de hoofdstad het aanbod toenam:  Amsterdam Nieuw-West +8 procent en stadsdeel West +10 procent. Een verklaring daarvoor geeft de NVM niet.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.