Corporaties boeken veel af op grondposities

14.07.2011

Corporaties boeken veel af op grondposities

In de afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse corporaties gezamenlijk een totaal bedrag van 134 miljoen euro afgeboekt op grondposities. Dat is 14 procent van de aanschafwaarde. Dit blijkt uit een rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). De afwaardering betekent niet dat alle pijn nu is genomen. Volgens het CFV lopen de deelnemende corporaties nog risico’s van 96 miljoen euro. Het Fonds stelt vast dat het risicobeheer bij corporaties inmiddels wel is verbeterd, maar nog altijd tekortkomingen kent.

Het "Onderzoek Grondposities en Projectontwikkeling bij Woningcorporaties" vond plaats in 2010. Er werden 48 corporaties onderzocht. Uit het rapport blijkt dat een belangrijk deel van de corporaties er geen beleid voor grondaankopen of voor het aangaan voor risicovolle projecten op na houdt. Zo’n apart beleid loont volgens het CFV. De afwaarderingen bij corporaties zonder grondaankoopbeleid zijn relatief groter dan die bij corporaties die wél over zo’n beleid beschikken. 

De branchevereniging Aedes herkent zich in de conclusie dat risicobeheersing beter moet: "Aankoop van grond is nodig om voldoende te kunnen bouwen en brengt vrijwel altijd risico’s met zich mee. Maar het spreekt voor zich dat juist corporaties dus alles moeten doen om deze te beperken."
Het CFV herkent dat risicobeheer inmiddels meer aandacht krijgt, maar dat van integraal risicomanagement nog vrijwel geen sprake is.