Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties in Gooi- en Vechtstreek versterken samenwerking

Image

Zes corporaties in de Gooi en Vechtstreek hebben het Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek (PWG) opgericht. Al lang wordt er onderling goed samengewerkt, maar de corporaties verwachten dat zij door de komst van een specifiek samenwerkingsverband woningzoekenden en huurders nog beter kunnen helpen. De bestuurlijke ambities van het platform hebben betrekking op verduurzaming van de sociale woningvoorraad, verbetering van leefbaarheid in wijken en buurten, betere afstemming met het sociaal domein van gemeenten en de komst van meer betaalbare woningen.

Ymere, de Alliantie, Dudok Wonen, Woningstichting Naarden, Het Gooi en Omstreken en Vecht & Omstreken werken nu al nauw samen als het gaat om het gebruik van Woningnet, inzet van wooncoaches, de bestrijding van woonfraude en afspraken met gemeenten en provincie. Ook wordt veelvuldig kennis gedeeld. De komst van PWG moet de samenwerking efficiënter maken. Het platform staat onder voorzitterschap van Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen.