Corporaties in stadsregio verhogen inkomensgrens

16.04.2012

Corporaties in stadsregio verhogen inkomensgrens

Gezinnen met een inkomen tussen 34.086 en 38.533 euro komen weer in aanmerking voor een sociale huurwoning in de regio Amsterdam. Tot dusver hanteerden de corporaties sinds de invoering begin 2011 strikt de Europese inkomensgrens van 34.086 euro. Na een jaar praktijk is gebleken dat er ruimte is binnen de 10 procent-regeling voor een iets soepeler beleid. De corporaties hebben daarom besloten de inkomensgrens iets op te trekken voor de doelgroep die het meest in de knel zit.

Sinds 1 januari 2011 geldt als gevolg van Europese staatssteunregels een inkomensgrens van 34.085 euro voor sociale huurwoningen. Maar corporaties mogen 10 procent van hun vrijkomende woningen verhuren aan hogere inkomens.
De corporaties in de regio Amsterdam pasten de inkomensgrens in 2011 strikt toe. Ze verwachtten namelijk dat die 10 procent volledig op zou gaan aan stadsvernieuwingsurgenten en bijzondere gevallen zoals medisch urgenten. Dat blijkt niet het geval. In 2011 werd slechts 6 procent van de vrijkomende woningen verhuurd aan hogere inkomens.
De corporaties hebben nu besloten de inkomensgrens op te rekken naar 38.533 euro. Deze verhoogde inkomensgrens geldt alleen voor gezinnen (minimaal één ouder en één kind) en alleen voor sociale huurwoningen met minimaal drie kamers en een huur van 562 tot 665 euro.

Volgens AFWC-directeur Hans van Harten heeft men daarmee, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, de groep te pakken die het meest in de knel is gekomen door de Europese regelgeving. Van Harten: “We blijven voorstander van verhoging tot de Europese inkomensgrens tot 43.000 euro, maar zo kunnen we in ieder geval iets doen voor de meest schrijnende gevallen. Omdat zij wel iets meer te besteden hebben we ervoor gekozen alleen het iets duurdere sociale segment hiervoor te gebruiken.”
Hij verwacht dat de meeste corporaties in de stadsregio het soepeler regiem gaan hanteren. “Al verschilt per corporatie hoeveel ruimte ze hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat we deze gezinnen helpen binnen de 10 procent ruimte die we daarvoor hebben. Er wordt goed in de gaten gehouden dat we daar niet boven uitschieten. Mocht de grens in zicht komen, dan zijn we genoodzaakt de regeling weer stop te zetten.”
Op dit moment wordt WoningNet aangepast. Vanaf 23 april kunnen ook huishoudens met inkomens tot 38.533 weer reageren op sociale huurwoningen.