Corporaties in stadsregio verhogen inkomensgrens

16.04.12

Corporaties in stadsregio verhogen inkomensgrens

Gezinnen met een inkomen tussen 34.086 en 38.533 euro komen weer in aanmerking voor een sociale huurwoning in de regio Amsterdam. Tot dusver hanteerden de corporaties sinds de invoering begin 2011 strikt de Europese inkomensgrens van 34.086 euro. Na een jaar praktijk is gebleken dat er ruimte is binnen de 10 procent-regeling voor een iets soepeler beleid. De corporaties hebben daarom besloten de inkomensgrens iets op te trekken voor de doelgroep die het meest in de knel zit.

Sinds 1 januari 2011 geldt als gevolg van Europese staatssteunregels een inkomensgrens van 34.085 euro voor sociale huurwoningen. Maar corporaties mogen 10 procent van hun vrijkomende woningen verhuren aan hogere inkomens.
De corporaties in de regio Amsterdam pasten de inkomensgrens in 2011 strikt toe. Ze verwachtten namelijk dat die 10 procent volledig op zou gaan aan stadsvernieuwingsurgenten en bijzondere gevallen zoals medisch urgenten. Dat blijkt niet het geval. In 2011 werd slechts 6 procent van de vrijkomende woningen verhuurd aan hogere inkomens.
De corporaties hebben nu besloten de inkomensgrens op te rekken naar 38.533 euro. Deze verhoogde inkomensgrens geldt alleen voor gezinnen (minimaal één ouder en één kind) en alleen voor sociale huurwoningen met minimaal drie kamers en een huur van 562 tot 665 euro.

Volgens AFWC-directeur Hans van Harten heeft men daarmee, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, de groep te pakken die het meest in de knel is gekomen door de Europese regelgeving. Van Harten: “We blijven voorstander van verhoging tot de Europese inkomensgrens tot 43.000 euro, maar zo kunnen we in ieder geval iets doen voor de meest schrijnende gevallen. Omdat zij wel iets meer te besteden hebben we ervoor gekozen alleen het iets duurdere sociale segment hiervoor te gebruiken.”
Hij verwacht dat de meeste corporaties in de stadsregio het soepeler regiem gaan hanteren. “Al verschilt per corporatie hoeveel ruimte ze hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat we deze gezinnen helpen binnen de 10 procent ruimte die we daarvoor hebben. Er wordt goed in de gaten gehouden dat we daar niet boven uitschieten. Mocht de grens in zicht komen, dan zijn we genoodzaakt de regeling weer stop te zetten.”
Op dit moment wordt WoningNet aangepast. Vanaf 23 april kunnen ook huishoudens met inkomens tot 38.533 weer reageren op sociale huurwoningen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.