Corporaties stellen 200 tijdelijke woningen beschikbaar voor economisch daklozen

20.12.2019
Image
De gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en het project Onder de Pannen van De Regenboog Groep starten een proef om economisch daklozen te helpen. In 2020 stellen de woningcorporaties 200 tijdelijke woningen beschikbaar, waar 400 mensen een jaar kunnen wonen.
Er zijn op dit moment al 300 tijdelijke woonplekken beschikbaar bij verschillende instanties, maar er zijn door het groeiend aantal economisch daklozen naar schatting 500 tot 600 plekken per jaar nodig. In deze proef worden leegstaande woningen die op de nominatie staan om te worden gesloopt of gerenoveerd voor een jaar beschikbaar gesteld. Rond de zomer kunnen de eerste deelnemers de woningen betrekken.
Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Het is zorgelijk dat het aantal economisch daklozen groeit, gewone Amsterdammers die hun woning kwijt zijn en geen nieuwe woning kunnen vinden. Bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn of werkloos zijn geraakt, zaken waar veel mensen mee te maken kunnen krijgen. We moeten zorgen dat die mensen niet op straat komen te staan en daardoor afglijden en in intensieve zorgtrajecten belanden. Een tijdelijke woning is een eerste stap en ik ben blij dat de woningcorporaties ons hierbij helpen.”
Egbert de Vries (directeur van de AFWC): “Wij snappen dat er veel mensen dakloos zijn, wij willen hen een woonplek bieden, om te voorkomen dat ze nog kwetsbaarder worden. Ze kunnen niet voor de reguliere woningzoekenden gaan, daarom hebben we ervoor gekozen om een deel van de tijdelijk beschikbare woningen aan te bieden, in samenwerking met de Regenbooggroep.”
Deze proef is bedoeld voor alleenstaanden met een inkomen tot € 38.035, die binding hebben met Amsterdam en die geen woning of slaapplaats in het eigen netwerk kunnen vinden. Verdere voorwaarden zijn dat zij zelfstandig kunnen wonen, de vaste lasten kunnen betalen en een woning kunnen delen met anderen. Ook moeten zij actief kunnen en willen werken aan een duurzame woonoplossing.
 
Lees ook: 

Trefwoorden