Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling

08.04.11

Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling 

De Almeerse corporaties zijn niet blij met het gemeentelijke plan voor een nieuw woningverdelingsysteem. Het systeem wemelt volgens de corporaties van de regels en criteria. Volgens Aedesnet.nl vinden de corporaties het plan ‘onduidelijk, onwenselijk en onverantwoord’. De gemeenteraad moet nog beslissen over het nieuwe systeem.

Volgens verantwoordelijk wethouder Adri Duivesteijn is het nieuwe systeem rechtvaardiger dan het huidige "omdat er inkomenseisen worden gesteld en urgent woningzoekenden worden geholpen." Volgens hem vallen nu teveel mensen die een sociale huurwoning nodig hebben, buiten de boot.

Zijn voorstel is het Convenant Woonruimteverdeling, dat dateert uit 2007, te vervangen door een Huisvestingsverordening. Kern van deze verordening is dat woningen worden toegewezen op basis van inkomen, dat passendheidscriteria worden geïntroduceerd en dat de urgentieregeling fors wordt uitgebreid. Opvallend onderdeel is verder dat van de vrijkomende woningen de helft wordt verloot en de andere helft wordt toegewezen op basis van inschrijfduur.

Inschrijving is nu een verzekering

Almere stelt vast dat bewoners het huidige woonruimteverdelingsysteem als een soort verzekering gebruiken. Men plaatst zich net als in de stadsregio Amsterdam preventief op de wachtlijst. Ook ontbreekt er een urgentieregeling voor schrijnende gevallen. Verder wordt op dit moment slechts 60% van de woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot de huurslaggrens. Evenmin is er een passendheidseis met betrekking tot woninggrootte.

De corporaties GoedeStede, Ymere en de Alliantie erkennen dat de huidige urgentieregeling en de toewijzing op basis van inschrijfduur anders moeten. Maar ze vinden dat Duivesteijn teveel overhoop haalt, door een volledig nieuw verdeelsysteem via een huisvestingsverordening op te leggen. Daarin zitten veel criteria, uitzonderingen en eisen, zoals economische binding, urgentie, gezinsgrootte en inkomen.

De corporaties noemen het verdeelsysteem strijdig met de ophanden zijnde Huisvestingswet, die uitgaat van vrije vestiging. En het voorgestelde inkomensbeleid zou bovendien botsen met de Europese regelgeving. De corporaties zijn er ook tegen dat  Duivesteijn de huidige 10 procent vrije bestedingsruimte van huurwoningen die corporaties nu hebben, volledig wil benutten om huishoudens met een hoger inkomen (meer dan 33.000 euro) te huisvesten. Corporaties gebruiken die 10 procent die ze nu zelf toewijzen om individuele probleemgevallen op te lossen.

Het steekt de corporaties dat de gemeente de extra uitvoeringskosten van deels wil dekken uit de opbrengsten van Woningnet. Directeur Maarten Pel van De Alliantie zegt bij Aedesnet.nl: "Hieraan werken wij niet mee, dan doet de gemeente het maar zelf. De wethouder wil ons iets opleggen, maar door samenwerken bereik je veel meer. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.