Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties verkleinen via jaarlijkse huurverhoging de verschillen in de huren

Image
De grote woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam gebruiken de jaarlijkse huurverhogingen om de lage huren dichterbij de hoge huren te brengen. Per 1 juli worden hoge huren niet of beperkt verhoogd, terwijl veel huurders in de goedkoopste woningen een huurverhoging van 3,4 tot 3,9 procent tegemoet kunnen zien. Veel scheefwoners krijgen een huurverhoging van 5,4 procent voor hun kiezen.
 
1 Juli is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Op huishoudniveau mogen in het gereguleerde segment de huren met maximaal 3,9 procent stijgen. Bij woningcorporaties mag bovendien de gemiddelde huurstijging niet hoger uitpakken dan 2,4 procent. Bij deze 'huursom' telt het optrekken van de huur na verhuizing mee. Voor huurders met een inkomen hoger dan 41.056 euro (ook wel als 'scheefwoners' getypeerd) geldt een maximale huurverhoging van 5,4 procent. 
 
Het huurprijsbeleid van de grote Amsterdamse corporaties laat zich dit jaar lastig samenvatten, omdat ze elk hun eigen staffels en verhogingspercentages hanteren. Maar de rode draad is: hoe hoger de huidige huur, hoe lager de maximale verhoging. Zo hanteert Ymere voor huishoudens met een laag inkomen vijf verhogingspercentages van 0 tot 3,9 procent voor vijf huurprijssegmenten. En voor hogere inkomens (vanaf €41.056) hanteert Ymere een ingewikkelde matrix, waarin naast de huidige huurhoogte ook de populariteit van het gebied wordt betrokken.
Vergeleken daarmee is het huurbeleid van De Alliantie een wonder van eenvoud: voor lagere inkomens is de verhoging 0, 1,4 of 1,8 procent (afhankelijk van de huidige huur), voor hogere inkomens is het 5,4 procent tot een maximum huur van 995 euro. In de praktijk betekent dit dat de meerderheid van de Alliantie-huurders  (51%) een verhoging krijgt van 1,8 procent. Dat zijn huurders met een huur onder de 597 euro. En 31 procent van de huurders krijgt helemaal geen verhoging.
  
Ymere en Rochdale verhogen de laagste huren (<€417) met 3,9 procent, Stadgenoot met 3,4 en De Key met 3,7 procent. Huishoudens die al een stevige huur hebben, krijgen bij Rochdale, Stadgenoot en de Alliantie dit jaar geen verhoging. Bij de Alliantie is dat al vanaf de lage aftoppingsgrens(= €597), bij Stadgenoot en Rochdale vanaf de hoge (= €640). Die grenzen zijn van invloed op de huurtoeslag.
 
Huurders kunnen bij Stichting !WOON nagaan of hun huurverhoging terecht is: huurverhogingscheck