Corporaties verkleinen met jaarlijkse verhoging verschillen in huurprijzen

02.05.2019
Image
Sociale huurders die al een stevige huur betalen worden gespaard, terwijl de grote corporaties in de regio Amsterdam de huren van hun goedkope woningen veelal maximaal verhogen. Huurders met huurtoeslag gaan veelal netto niet meer betalen. Dat blijkt uit de aangekondigde huurverhogingen per 1 juli. De afspraken van het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond worden niet gevolgd.
 
In de sociale huursector zijn de jaarlijkse aanpassingen wettelijk strak gereguleerd. Dit is het derde jaar van de gemaximeerde 'huursomstijging'. Dat betekent dat een corporatie de huren over het gehele woningbezit gemiddeld met inflatie + 1 procent mag verhogen. Dit jaar komt dat uit op 2,6%. De grote corporaties in de regio Amsterdam hebben daar ook naartoe gerekend. Alleen Ymere komt uit op 1,9 procent huursomstijging.
De rode draad is dat huren van goedkope woningen sneller stijgen dan die van dure. Daarbij gebruiken corporaties verschillende staffels, maar ze hanteren allemaal de voor huurtoeslag belangrijke 'aftoppingsgrenzen' als grenswaarden. Voor huishoudens met een laag inkomen wordt daardoor de huurverhoging gecompenseerd door de huurtoeslag.
Boven de 651 euro huur beperken alle corporaties de verhoging tot inflatieniveau of lager; Rochdale, Ymere en de Alliantie verhogen hun huren boven de 651 euro zelfs helemaal niet, althans voor lagere inkomens. Voor woningen in de prijscategorie tot 424 euro verhogen Rochdale, Stadgenoot, Ymere de huur met de maximaal toegestane 4,1 procent, De Key met 3, Eigen Haard met 3,5 en de Alliantie met 2 procent.
 
Alle grote corporaties in de regio Amsterdam passen ook de ruimte voor een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Dat speelt voor gezinsinkomens boven de 42.436 euro. Ymere, De Key en de Alliantie benutten de maximaal toegestane verhoging van 5,6 procent voor alle woningen in het sociale domein. Stadgenoot en Rochdale temperen de inkomensafhankelijke verhoging voor huren boven de 651 euro. Eigen Haard varieert een beetje tussen de 5,4 en 5,6 procent afhankelijk van het verschil van de huidige huur met de maximale huur volgens het puntenstelsel.
 
Zie voor de hele analyse: Huurverhogingen 2019