Corporaties verkopen ruim 2200 voormalige huurwoningen in regio

08.01.13
Corporaties verkopen ruim 2200 voormalige huurwoningen in regio
Update 16 januari

De zes Amsterdamse en twee Zaanse corporaties hebben in 2012 in Amsterdam, Amstelveen en Zaanstad in totaal ruim 2200 woningen uit bestaand bezit verkocht. Veel meer dan eerder geprognosticeerd. Vooral de laatste maanden hebben zij geprofiteerd van opleving van de koopwoningmarkt. 

Eigen Haard verkocht vorig jaar in Amsterdam en Amstelveen 291 woningen. Bovendien volgt begin 2013 nog eens de levering van 52 voormalige huurwoningen. Eén op de tien woningen werd verkocht aan een eigen huurder. Bij Stadgenoot zijn 212 voormalige sociale huurwoningen van eigenaar gewisseld; bijna evenveel als een jaar eerder. De makelaars van De Key brachten vorig jaar 258 voormalige huurwoningen aan de man. Aansluitend worden begin 2013 nog eens 57 huurwoningen geleverd. Ook verkocht De Key 103 voormalige huurwoningen na grondige renovatie. Rochdale meldt de verkoop van 210 woningen, inclusief een gering aantal in Zaanstad. De Alliantie Amsterdam wist 364 woningen te slijten tegen een gemiddelde prijs van 167.500 euro. Daarmee heeft De Alliantie Amsterdam de begrotingsdoelstelling voor 2012 gehaald. En de vier Amsterdamse vestigingen van Ymere verkochten het afgelopen jaar in totaal 565 voormalige huurwoningen. In haar totale werkgebied verkocht Ymere 885 woningen uit de bestaande voorraad. Ook gaan nog tientallen koopaktes mee naar begin 2013.

De kleine Zaanse corporatie ZVH meldt de verkoop van zestig woningen uit bestaand bezit. Parteon verkocht 118 voormalige sociale huurwoningen, waarvan 77 onder de KoopGarant-regeling.

De corporaties zijn niet ontevreden met dat resultaat. In de woningmarktrapportage WOON Amsterdam van afgelopen november werd maar gerekend op 1400 verkochte woningen. Wel wisselt de opbrengst. Bij Rochdale en De Key lagen in 2012 de verkoopprijzen zes procent onder de verkoopprijzen van een jaar eerder. Bij Parteon daalde de gemiddelde verkoopprijs naar 124.900 euro; ruim vijf procent minder dan in 2011. Stadgenoot realiseerde juist een iets hogere gemiddelde verkoopprijs.

Nieuwbouw

Ook verkochten de acht corporaties ruim negenhonderd nieuwbouwwoningen. De Alliantie Amsterdam verkocht 181 woningen tegen een gemiddelde vrij op naam prijs van 273.000 euro. Wel veel minder dan voorgenomen; De Alliantie Amsterdam had afgelopen jaar ruim twintig procent meer willen verkopen. Stadgenoot verkocht in zeven projecten in onder meer Amsterdam–Noord, Nieuw-West en in het Oostelijk Havengebied in totaal 171 woningen. Eigen Haard deed 138 nieuwbouwwoningen van de hand; één minder dan Rochdale (139 woningen). De Amsterdamse vestigingen van Ymere verhandelden 195 nieuwbouwwoningen; in totaal verkocht Ymere 440 nieuwbouwwoningen, waarvan 304 aan de eindconsument en 140 aan een belegger. Parteon verkocht 72 nieuwbouwwoningen tegen een gemiddelde prijs van 229.000. De Key is met 9 verkochte nieuwbouwwoningen de hekkensluiter.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.