"Corporaties willen juist wel bouwen"

30.05.13
"Corporaties willen juist wel bouwen"

De aantijgingen van VVD, PvdA en D66 dat corporaties bewust de nieuwbouwproductie traineren om de politiek onder druk te zetten, zijn een gotspe. Aldus bestuursvoorzitter Marien de Langen van Stadgenoot en Willem Krzeszewski, directeur-bestuurder Staedion. In een open brief verwerpen de corporatiebestuurders de beschuldigingen van Kees Verhoeven (D66), Barbara Visser (VVD) en Jacques Monasch (PvdA).

Volgens de laatste cijfers van het WSW nemen corporaties tienduizenden woningen minder in aanbouw dan ze een jaar daarvoor voorspelden: 105.000 in plaats van 146.000 woningen. De corporaties strooien zand in de machine, zeggen de bij het Lenteakkoord betrokken politici. Nee, pareren De Langen en Krzeszewski, nu gebeurt precies wat elke deskundige voorspelde: "Minder kunnen investeren is precies het argument dat corporaties voortdurend hebben ingebracht tegen de verhuurdersheffing die het kabinet inmiddels heeft ingevoerd. De vraag naar koopwoningen is gedecimeerd, waardoor het hele businessmodel van corporaties –sociale huurwoningen verkopen en met de opbrengst nieuwbouw ontwikkelen- al stevig onder druk is komen te staan. (..) Ons nu betichten van een 'investeringsstaking' is de wereld op z'n kop. Alles wat nog mogelijk is wordt er uitgeperst om nog te blijven bouwen, al verschuift de focus van nieuwbouw naar woningverbetering en daalt de productie tot minder dan de helft van vóór de heffing."
Dinsdag reageerde ook het WSW zelf: "Als gevolg van de crisis en het regeringsbeleid nemen corporaties maatregelen om hun financiële continuïteit te waarborgen. Begrijpelijkerwijs verwachten ze minder te investeren in nieuwbouw", aldus Erik Terheggen van het Waarborgfonds.

De corporatiebestuurders voorzien een doemscenario als minister Blok zijn plannen mag doorvoeren om het werkterrein van de corporaties volledig in te perken tot bouwen, verhuren en onderhouden van sociale huurwoningen: "Dat zou de investeringen nog verder uithollen, zelfs tot vrijwel nul reduceren. De inperking van de speelruimte van corporaties heeft ook effecten buiten de bouwsfeer. Denk even aan Stockholm. Waar iedereen dacht dat Zweden het toppunt van de verzorgingsstaat is, blijkt de vlam in de pan te kunnen slaan. Als oorzaak wordt segregatie genoemd: eenzijdige wijken bewoond door mensen met lage of geen inkomens, hoge werkeloosheid en vaak afkomstig van buiten Zweden. In Nederland is dat op dit moment ondenkbaar. Hier is de afgelopen decennia enorm geïnvesteerd in gemengde wijken. Dat betekent aandacht voor leefbaarheid en 100% sociale huurwoningen vervangen door een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en vrije sector huurwoningen."

De Langen en Krzeszewski pleiten voor een "simpele oplossing": "Sta woningcorporaties toe om goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen te blijven bouwen en zet de heffing (gedeeltelijk) om in een investeringsimpuls. Kunnen blijven investeren levert de staatskas, via btw, leges en bedrijven die niet failliet gaan, méér geld op dan die heffing. Als de vrees is dat woningcorporaties commerciële partijen hiermee `oneerlijke concurrentie` aandoen, spreken we af dat we alleen bouwen als de gemeente het nodig vindt. Deze aanpak zal tot meer woningproductie en minder segregatie leiden en houdt Zweedse toestanden op afstand."

De Langen en Krzeszewski vervullen beiden een bestuursfunctie bij De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van grootstedelijke corporaties.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.