Corporaties willen studenten in slooppanden

21.10.10

Corporaties willen studenten in slooppanden

Bestuursvoorzitter Gerard Anderiessen van Stadgenoot wil studenten met campuscontracten in sloopwoningen zetten. Hij deed dit voorstel tijdens de jaarlijkse bijeenkomst De Ontmoeting van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Bestuurder Pieter de Jong van Ymere viel hem bij: "Dit zijn kicks voor niks." Amsterdam heeft de komende vier jaar minstens 9000 extra studentenwoningen nodig.

De Ontmoeting stond dit jaar in het teken van de studentenhuisvesting. Volgens onderzoek van Rigo gaat de behoefte aan studentenhuisvesting de komende jaren nog flink stijgen omdat steeds meer jongeren in Amsterdam gaan studeren. De gemeente Amsterdam wil daarom de komende collegeperiode 9000 extra studentenwoningen (laten) realiseren. Dat moet met een combinatie van maatregelen waaronder nieuwbouw, tijdelijke huisvesting, ombouw van kantoren en het labelen van kleine sociale huurwoningen. Noek Pouw van studentenhuisvester Duwo waarschuwde dat allereerst moet worden voorkomen dat de huidige situatie verslechtert: "Duizend van de 2500 tijdelijke studentenwoningen dreigen uit de exploitatie te gaan." Hij pleitte vooral voor grootschalige nieuwbouw: "Alleen zo kom je aan je aantallen."

Volgens Lous Vinken, programmamanager Studentenhuisvesting van de gemeente Amsterdam, geeft de crisis ook mogelijkheden. Ze wees er op dat er  tal van locaties beschikbaar komen nu overal bouwplannen worden geschrapt.  Directeur Jan Benschop van Duwo houdt zijn twijfels. De keerzijde van de crisis is volgens hem dat er geen geld is. Hij en andere aanwezige studentenhuisvesters deden  nog eens een beroep op de overheid om de regelgeving te vereenvoudigen. "Alle wet- en regelgeving is afgestemd op reguliere woningbouw. Het is bijna godsonmogelijk om daarmee nieuwbouw voor studentenwoningen te realiseren."  Zo hebben bewoners van onzelfstandige woningen bijvoorbeeld geen recht hebben op huurtoeslag. Het gevolg daarvan is dat zulke eenheden niet meer gebouwd. Wel een veel kleiner aantal duurdere zelfstandige studentenwoningen, waarvoor studenten dan weer huurtoeslag aanvragen.

"Dit kost dus geen geld!"

Gerard Anderiessen kwam vervolgens met een oplossing op de proppen die geen geld kost: de vele complexen die op de nominatie stonden de komende jaren gesloopt te gaan worden, tijdelijk bestemmen voor studentenhuisvesting. "Dan gaat er toch iets gebeuren. En dit kost dus geen geld."
De corporaties zitten met grote aantallen woningen waarvan de sloop voorlopig niet doorgaat vanwege de crisis. De leegstandswet biedt verhuurders de gelegenheid deze woningen voor maximaal vijf jaar tijdelijk te verhuren. Door de crisis gaat renovatie of sloop bij veel complexen veel langer duren. Labeling als studentenwoning zou de corporaties soelaas bieden. Dankzij het zogeheten campuscontract kunnen verhuurders de woningen aan studenten namelijk weer voor een periode tijdelijk verhuren.
Het is nog de vraag of de gemeente brood ziet in dit plan. Momenteel onderhandelen gemeente en corporaties over een heel pakket aan afspraken voor de komende collegeperiode.

Meer over dit onderwerp: 
Behoefte aan extra studentenhuisvesting blijft groeien (NUL20 september 2010)

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.