Corporaties willen studenten in slooppanden

21.10.10

Corporaties willen studenten in slooppanden

Bestuursvoorzitter Gerard Anderiessen van Stadgenoot wil studenten met campuscontracten in sloopwoningen zetten. Hij deed dit voorstel tijdens de jaarlijkse bijeenkomst De Ontmoeting van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Bestuurder Pieter de Jong van Ymere viel hem bij: "Dit zijn kicks voor niks." Amsterdam heeft de komende vier jaar minstens 9000 extra studentenwoningen nodig.

De Ontmoeting stond dit jaar in het teken van de studentenhuisvesting. Volgens onderzoek van Rigo gaat de behoefte aan studentenhuisvesting de komende jaren nog flink stijgen omdat steeds meer jongeren in Amsterdam gaan studeren. De gemeente Amsterdam wil daarom de komende collegeperiode 9000 extra studentenwoningen (laten) realiseren. Dat moet met een combinatie van maatregelen waaronder nieuwbouw, tijdelijke huisvesting, ombouw van kantoren en het labelen van kleine sociale huurwoningen. Noek Pouw van studentenhuisvester Duwo waarschuwde dat allereerst moet worden voorkomen dat de huidige situatie verslechtert: "Duizend van de 2500 tijdelijke studentenwoningen dreigen uit de exploitatie te gaan." Hij pleitte vooral voor grootschalige nieuwbouw: "Alleen zo kom je aan je aantallen."

Volgens Lous Vinken, programmamanager Studentenhuisvesting van de gemeente Amsterdam, geeft de crisis ook mogelijkheden. Ze wees er op dat er  tal van locaties beschikbaar komen nu overal bouwplannen worden geschrapt.  Directeur Jan Benschop van Duwo houdt zijn twijfels. De keerzijde van de crisis is volgens hem dat er geen geld is. Hij en andere aanwezige studentenhuisvesters deden  nog eens een beroep op de overheid om de regelgeving te vereenvoudigen. "Alle wet- en regelgeving is afgestemd op reguliere woningbouw. Het is bijna godsonmogelijk om daarmee nieuwbouw voor studentenwoningen te realiseren."  Zo hebben bewoners van onzelfstandige woningen bijvoorbeeld geen recht hebben op huurtoeslag. Het gevolg daarvan is dat zulke eenheden niet meer gebouwd. Wel een veel kleiner aantal duurdere zelfstandige studentenwoningen, waarvoor studenten dan weer huurtoeslag aanvragen.

"Dit kost dus geen geld!"

Gerard Anderiessen kwam vervolgens met een oplossing op de proppen die geen geld kost: de vele complexen die op de nominatie stonden de komende jaren gesloopt te gaan worden, tijdelijk bestemmen voor studentenhuisvesting. "Dan gaat er toch iets gebeuren. En dit kost dus geen geld."
De corporaties zitten met grote aantallen woningen waarvan de sloop voorlopig niet doorgaat vanwege de crisis. De leegstandswet biedt verhuurders de gelegenheid deze woningen voor maximaal vijf jaar tijdelijk te verhuren. Door de crisis gaat renovatie of sloop bij veel complexen veel langer duren. Labeling als studentenwoning zou de corporaties soelaas bieden. Dankzij het zogeheten campuscontract kunnen verhuurders de woningen aan studenten namelijk weer voor een periode tijdelijk verhuren.
Het is nog de vraag of de gemeente brood ziet in dit plan. Momenteel onderhandelen gemeente en corporaties over een heel pakket aan afspraken voor de komende collegeperiode.

Meer over dit onderwerp: 
Behoefte aan extra studentenhuisvesting blijft groeien (NUL20 september 2010)

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS