Corporatiesector verwelkomt Amsterdams 'Duurzaam-herstelplan'

23.10.2020
Image
Amsterdam heeft bij de presentatie van de Begroting 2020 tevens een 'duurzaam-herstelpakket' gelanceerd met maatregelen die moeten bijdragen aan werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad. Er wordt 78 miljoen euro uit het Klimaatfonds naar voren gehaald om investeringen in zonnepanelen, isolatie en het aardgasvrij maken van woningen te versnellen en zo ook banen te creëren. Het bedrag is niet exclusief bedoeld voor woningcorporaties, maar het overgrote deel zal zijn weg vinden naar projecten van corporaties. Dat verwacht ook directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij verwelkomt het nieuwe fonds.
 
De Vries: "Wij lopen op allerlei terrein tegen onze financiële grenzen aan. Verduurzaming heeft bij ons niet de hoogste prioriteit, maar we nemen het altijd mee als we toch aan de slag moeten met een gebouw; dus meestal bij renovaties. Duurzaamheid is voor ons een kostenpost, dus dan helpt het als de gemeente bijdraagt. Dan kunnen we investeringen naar voren halen."
In aanmerking voor de renovatiesubsidie van 10 miljoen komen zowel eenvoudige isolatiemaatregelen voorafgaand op aansluiting op het warmtenet, als renovaties voor het toekomstbestendig maken van oude woningen. Het meeste geld (50 miljoen euro) komt beschikbaar voor de warmtetransitie. De gemeentelijke bijdrage uit het Klimaatfonds moet de aansluiting van vele duizenden woningen op het warmtenet versnellen. "In 2021 sluiten we circa 1.000 woningen aan op het warmtenet", belooft het gemeentelijk document.
Voor de corporaties is en blijft aansluiting op de bestaande stadsverwarming het voor de hand liggende alternatief voor aardgas. De Vries: "Dat is een bewezen oplossing, het is betaalbaar en het ligt er al in gebieden waar corporaties veel huizen hebben. Bovendien leidt het tot forse vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte van de huidige ketels en kachels op basis van aardgas." De extra subsidie van 50 miljoen euro wordt alleen ingezet bij een gebiedsgerichte aanpak en is dan beschikbaar voor alle huiseigenaren in het gebied.

Impact bezuinigingen?

Wat de forse bezuinigingen op het ambtelijke apparaat voor de woonsector gaan betekenen, kan De Vries niet goed inschatten. Dat er wordt gekort op de proceskosten voor ruimtelijke plannen heeft twee kanten: "Enerzijds zitten nu tientallen interne commissies alle plannen te beoordelen en elkaar aan het werk te houden. Dat houdt op en zorgt voor allerlei extra, en bovenwettelijke, eisen. Anderzijds, we lopen nu al tegen vertragingen aan omdat er onvoldoende deskundig personeel is om tijdig erfpachtovereenkomsten op te stellen. Veel ambtenaren doen natuurlijk zeer nuttig werk. Het is niet te hopen dat er nu net als bij de vorige crisis minder projecten worden opgepakt. Het negatieve effect daarvan is gigantisch geweest. Maar ik maak me ook grote zorgen over bezuinigingen op de zorg. Veel van onze bewoners zijn daar op aangewezen. Ik zie dat de gemeente die sector echt probeert te ontzien, maar op een gegeven moment zal de rek er uit zijn. Daar zie je al de eerste tekenen van. Dat zal impact op onze bewoners of bepaalde initiatieven hebben." 
 

DUURZAAM HERSTELPLAN van 78 miljoen - zo zit het 

  • Renovatiemotor: € 10 mln.; investeren in isolatie en renovatie van woningen en gebouwen om zodoende comfort van bewoners te verbeteren en hun energielasten beheersbaar te houden;
  • Warmtemotor: € 50 mln.; versneld investeren in de warmtetransitie door gebiedsgericht en in aansluiting op de Transitievisie warmte, bestaande woningen en gebouwen aan te sluiten op een warmte-infrastructuur (doelstelling aardgasvrij maken van de stad);
  • Zonmotor: € 4 mln., als ‘volloopfonds’ ten behoeve van corporaties; om het vollooprisico c.q. achterblijven van de vraag tijdens het investeringsbesluit tegen te gaan en daarmee onderbenutting van (dak)capaciteit te voorkomen;
  • Eigen-vastgoedmotor: € 10 mln.; voor energieneutraal maken van eigen panden, in aanvulling op de € 15 mln. die al uit het Klimaatfonds wordt gedekt; met als opdracht om beoogde activiteiten sociaal aan te besteden, de renovatie te baseren op circulaire principes en door het stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen;
  • Klimaatadaptatiemotor: € 2,5 mlnbestaande uit € 1,75 mln. t.b.v. met name groenprojecten (bij uitvoering worden bewoners en stadsdelen betrokken) en €0,75 mln. t.b.v. klimaatadaptatiemaatregelen in de warmtemotorprojecten;
  • Duurzaam MKB-motor: € 1,5 mln.; om mkb’ers advies en hulp aan te bieden bij het verlagen van hun energierekening en het creëren van een Innovatieplatform voor duurzame ondernemers en initiatieven.