D66: laat beleggers verduurzaming voorfinancieren

15.05.17
Woningisolatie bij portiekflats van ZVH in Zaandam
D66: laat beleggers verduurzaming voorfinancieren

In het initiatiefvoorstel 'Warm huis, geld in je zak' doen de Amsterdamse D66-raadsleden Van Dantzig en Bosman het voorstel om 'gebouwgebonden financiering voor energiebesparing' in te voeren in Amsterdam. Dat wil zeggen de kosten voor het realiseren van energieneutrale woningen te laten voorfinancieren door institutionele beleggers, waarbij de investering wordt afgesloten met het huis en niet met de woningeigenaar in Amsterdam. Ze stellen de Raad voor een wijk en een bijbehorend wijk-renovatieplan te selecteren voor een pilot.

De D66-ers stellen vast dat verduurzaming van woningen om flinke investeringen met een lange terugverdientijd gaat. Daarom is er volgens hen behoefte aan slimmere manieren van financiering. Er zijn weliswaar al tal van regelingen voor huiseigenaren om energetische maatregelen voor te financieren. Naast het verhogen van hun hypotheek, kunnen zij een beroep doen op de Energielening Amsterdam, de Nationale Energiebesparingsregeling en de Stimuleringslening Amsterdam. Maar volgens D66 zijn die opties ongeschikt om de grootschalige transformatie naar een ‘Stad zonder Aardgas’ te realiseren: vanwege de maxima aan leenbedragen en het persoonsgebonden karakter. Met hun voorstel willen ze woningeigenaren ontzorgen met de introductie van gebouwgebonden financiering. Daarbij blijft de lening voor de renovatie aan het huis gekoppeld als de bewoner verhuist. Zo verdwijnen de risico’s voor lange terugverdientijden voor de bewoner. Je zou de aflossing kunnen vergelijken met maandelijkse servicekosten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS