D66-raadslid Hammelburg: 'Studenten met smalle beurs moeten in Amsterdam kunnen wonen'

11.07.17
D66-raadslid Hammelburg: 'Studenten met smalle beurs moeten in Amsterdam kunnen wonen'

Studeren in Amsterdam blijft onverminderd populair, maar dat zorgt ook voor problemen op de woningmarkt. Van alle studenten in Nederland betalen Amsterdamse studenten gemiddeld het meest. Volgens D66 lijken ook bij nieuwbouwcomplexen vooral dure studentenwoningen gebouwd te worden. “Ook studenten met een smalle beurs moeten in Amsterdam kunnen wonen. De aandacht van het college moet zich veel meer richten op betaalbare nieuwbouw’’, aldus D66-raadslid Alexander Hammelburg. Hij heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Om te kunnen voorzien in meer en betaalbare studentenwoningen heeft het Amsterdamse college in 2014 de ambitie uitgesproken achtduizend nieuwe studentenwoningen te bouwen. Minimaal zestig procent daarvan moest betaalbaar zijn, met een huur onder de 410 euro per maand (prijspeil 2016). In 2015 zijn 3.133 woningen voor studenten gebouwd, in 2016 waren dat er 1.818. Hammelburg maakt zich zorgen om de betaalbaarheid. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat in 2015 slechts 24 procent van de nieuwbouw betaalbaar was. D66 wil nu weten wat het college doet om dat percentage te verhogen.

Ook signaleert Hammelburg excessen. "Denk aan de woningen in Amsterdam Noord die rond de 1.250 euro per maand kosten. En de Amstelcampus, die bedoeld was voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam, maar slechts voor 60 procent daadwerkelijk door die groep wordt bewoond vanwege de hoge huren.’’ De populariteit van de stad vereist volgens hem dat het college de regie neemt en erop toeziet dat studentenwoningen betaalbaar zijn.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS