Diemen zet bouw sociale huurwoningen in Buitenlust door. Buurt is tegen.

01.06.21
Diemen zet bouw sociale huurwoningen in Buitenlust door. Buurt is tegen.

Het college van Diemen heeft een plan voor de bouw van 38 sociale huurwoningen in de buurt Buitenlust vastgesteld. Een groot deel van de omwonenden is tegen de woningbouw en wilde daarom niet meedenken over de invulling van een conceptplan. De gemeenteraad neemt 7 juli een besluit.

Het college schrijft aan de gemeenteraad dat sociale huurwoningen nodig zijn voor jongeren die willen starten in Diemen, voor gescheiden huishoudens, ouders met kinderen die inwonen bij familie in een te klein huis. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn enorm. Zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten.
Het college wil in navolging van coalitie-afspraken in een periode van zo'n zeven jaar 1.085 sociale huurwoningen toevoegen. De meeste daarvan moeten worden gerealiseerd in de nieuwbouwlocaties Holland Park West en - in mindere mate - De Sniep. Maar daarnaast wordt ook de potentie van een drietal 'inbreilocaties' onderzocht waaronder een strook met groen en een speelveld aan de zuidzijde van Buitenhof, een wijk in Diemen Centrum met zo'n 130 eengezinswoningen.
Maar om samen met omwonenden een plan te ontwikkelen is niet gelukt, zo schrijft de gemeente in een verklaring: "Een groot deel van de buurtbewoners is tegen sociale woningbouw in Buitenlust en wilde niet meedenken over de invulling van een conceptplan."
De werkgroep Buitenlust Groen heeft zich inderdaad vanaf het begin verzet tegen de bouwplannen. Zij zeggen het belang van de bouw van sociale woningen in Diemen te onderkennen, maar zien in hun wijk geen ruimte voor 'verdere verdichting’.

Het college en Rochdale besloten daarom in december 2019 af te zien van het geplande 'co-creatie traject' en samen het plan te ontwikkelen. Vervolgens zijn op twee momenten nog varianten aan de bewoners voorgelegd. Gekozen is uiteindelijk voor twee geschakelde appartementgebouwen, een van drie- en en een van vijfhoog.

De gemeenteraad van Diemen bespreekt het conceptplan op 24 juni 2021 in een informatieve raad. Daar is ook de mogelijkheid tot inspreken. Als het plan wordt vastgesteld zal woningcorporatie Rochdale het uitwerken tot een bouwplan en zal de bestemmingsplanprocedure worden voorbereid en opgestart.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.