Directe huisvesting verslaafde daklozen een succes

07.03.2012

Directe huisvesting verslaafde daklozen een succes

Het Amsterdamse Discus-programma, waarin daklozen met een verslaving of psychische problemen een zelfstandige woning krijgen, is een succes. Dat blijkt uit een evaluatie van de eerste vijf jaar van Discus. Inmiddels hebben 150 daklozen met een meervoudige problematiek in gewone Amsterdamse woningen onderdak gekregen.

Het Discus-programma is gebaseerd op het Amerikaanse ‘housing first’-principe. Daklozen met een verslaving of psychische problemen worden daarin direct van de straat ondergebracht in een gewone woning, zonder dat ze eerst een heel therapietraject – intramuraal of met begeleid wonen - hoeven te doorlopen. Het hebben van een eigen stek is een basis om andere problemen aan te kunnen pakken, zo is de gedachte hierachter. De cliënten van Discus krijgen begeleiding, en er is 7 x 24 uur per week ondersteuning beschikbaar.

De aanpak slaat aan. Tussen 2006 en april 2011 had Discus in totaal 123 cliënten. Bijna 80 procent woonde in april 2011 nog in de toebedeelde woning. Achtentwintig klanten verlieten het programma. Met zeven van hen ging het juist zo goed dat ze een huurcontract op eigen naam kregen, tien stroomden door naar een andere zorgvorm en acht stopten ermee om andere redenen, zoals overlijden, vertrek naar het buitenland of detentie. Slechts drie klanten verlieten Discus vanwege extreme overlast.

Weinig overlast
De gemelde overlast blijkt mee te vallen. De corporaties die woningen beschikbaar stelden, kregen in vijf jaar tijd slechts 26 klachten binnen. Veel Discus-klanten voelen zich nog wel vaak arm en eenzaam, maar toch vinden negen op de tien ex-daklozen dat hun kwaliteit van leven er door het zelfstandig wonen op vooruit is gegaan.

En daarbij is het goedkoper dan andere vormen van zorg voor daklozen met deze problemen. Alle reden om Discus – een initiatief van corporatie de Alliantie en HVO-Querido - uit te bouwen naar de afgesproken driehonderd woningen en mogelijk nog verder, stelt wethouder Zorg Eric van der Burg, die het evaluatierapport in ontvangst nam.

Bron
NUL20

Trefwoorden