Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
De leeskamer

De leeskamer

Huismeester in het zonnetje

coverCorporaties hebben in tal van buurten huismeesters aangesteld om de service te verbeteren maar vooral om buurten leefbaarder te maken. In de leesbare bundel De Goede Huismeester staan portretten van deze huismeesters, althans van een aantal succesvolle. Van de met gouden kettingen en tatoeages uitgeruste Cor Staarthof uit Amsterdam-Noord tot de breed lachende Chanti Tjon a Tjoe, werkzaam in Slotervaart. Het zijn van die mensenmensen die het verschil kunnen maken voor een complex of buurt. De bedoeling van de corporaties die de opdracht tot dit boek gaven is dan ook precies om dat ‘maatschappelijk rendement’ te laten zien. Niet in harde cijfers, maar door verhalen op te tekenen. De bundel vormt de neerslag van vijfentwintig uitgebreide interviews met de ‘frontliners’ zelf (of ze nu huismeester, wijk- of complexbeheerder of toezichthouder zijn) en natuurlijk met buurtbewoners, buurtregisseur etc. Die verhalen, met een hoog human interest gehalte, lezen als een trein.
Maar de bundel is meer dan een pr-product. Hij stelt wel degelijk zaken aan de orde, zoals de professionalisering van het vak. Bovendien is plaats ingeruimd voor de immer vrij en kritisch denkende Pieter Winsemius (WRR), die ook hier harde noten kraakt. Zoals over de kloof tussen witte, goed opgeleide, mannelijke corporatiebestuurders en bewoners met hoofddoeken die een actieradius hebben van vijfhonderd meter. En we vinden er ook bewonersreacties in cijfers.

De Goede Huismeester, diverse auteurs. De bundel hoorde bij ‘De Dag van de Huismeester’, o.a. georganiseerd door De Key en Stadgenoot, Amsterdam 2009, hardcover, 158 pagina’s, te bestellen via www.dagvandehuismeester.nl, prijs 17,50 euro (plus 2,50 euro verzendkosten)

Wonen in een kas

coverDe derde, herziene versie van Bouwen met groen en glas biedt een ruim overzicht van de mogelijkheden van bouwen met glas. De noodzaak om energieneutraal te bouwen hoeft nauwelijks meer te worden uitgevent. Dit boek concentreert zich op het how to van bouwen met glas én groen: technische kennis, architectonische kwesties en gerealiseerde voorbeelden. Wat ooit begon als een beweging naar energiezuiniger kassen is al lang veel breder. Inmiddels zijn zorginstellingen, scholen, kantoren en natuurlijk woningen volgens deze technieken gerealiseerd. En de ontwikkeling is nog lang niet ten einde. Gebouwen met glasconstructies zullen in de nabije toekomst zelfs energieleverancier worden.
Veel aandacht is er verder voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. Temperatuur, luchtverversing, aankleding met planten, het komt allemaal voorbij. Een mooi voorbeeld vormen de kaswoningen in Culemborg (uit 2001), waarvan de buitenmuren grotendeels omhuld zijn door een glasconstructie. Die is niet alleen een thermische buffer, maar zorgt ook voor ventilatie. En stelt de bewoners in staat het grootste deel van het jaar ‘buiten’ te leven. Bovendien zorgt de bewoonbare kasruimte om het huis voor bescherming van de gevel, die dus onderhoudsarmer is.

Bouwen met groen en glas, in uitvoering; duurzame innovaties voor wonen en werken, Alexander van Beek (red.), Uitgeverij Aeneas i.s.m. InnovatieNetwerk en SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), Boxtel 2009, hardcover, 128 pagina’s, ISBN 978-90-75365-94-8, prijs 29,96 euro

Inleiding in huisvesting

cover“Een eigen huis is belangrijk voor iedereen”. Met deze open deur opent Werken aan wonen van Siep van der Werf (docent aan de Hogeschool van Amsterdam). Hij schreef het met zijn studenten Sociaal Juridische Dienstverlening in het achterhoofd. Maar open deur of niet, Van der Werf weet vervolgens het feitenmateriaal en de casuïstiek overtuigend te brengen. Met flink wat aandacht natuurlijk voor de sociaal-juridische praktijk, maar desalniettemin interessant voor een bredere groep geïnteresseerden in de volkshuisvesting. Zeker voor degenen die overwegen een beroep te kiezen dat met huisvesting te maken heeft (corporatiemedewerker, vastgoedontwikkelaar of makelaar bijvoorbeeld) kan het dienen als studieboek - dat overigens allesbehalve saai is.
Beginnend met een geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting, beschrijft Van der Werf uiteenlopende maar samenhangende zaken als bouwplanning, woonruimteverdeling, huurkwesties, de taken van woningcorporaties, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing.
In ‘Werken aan wonen’ staan ook interessante praktijkkwesties, die de geboden stof concreet maken. Wie wil kan zichzelf aan de hand van vragen en opdrachten toetsen op een website. Daar staan ook actuele kwesties op.

Werken aan wonen; huisvesting in Nederland, Siep van der Werf, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2009, paperback, 221 pagina’s, ISBN 978-90-469-0126-7, prijs 22,50 euro

Tijdschriften

Het afscheidsinterview met Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen in Aedes Magazine van 8 april (nr.7, 2009) was al gemaakt voordat het tumult over zijn vertrekpremie losbarstte. In het artikel is dan ook geen spoor van deemoed terug te vinden. Gelukkig maar. Nu is het een interessant interview geworden waarin diverse corporatiebestuurders worden gekapitteld en Vogelaar zo waar eens uitbundig lof krijgt toegezwaaid. Van Leeuwen staat nog altijd vierkant achter de bruteringsoperatie die begin jaren negentig een einde maakte aan knellende financiële banden tussen rijksoverheid en woningcorporaties. “Ik weet zeker dat anders het kabinet deze week zou hebben besloten om de huren tot 6 procent te verhogen.” Van Leeuwen is ook niet te beroerd om de Vogelaar-heffing als ‘diefstal’ te typeren. Al is hij lovend over de manier waarop Ella Vogelaar indertijd probeerde om haar wijkaanpak van de grond te krijgen. Politieke keuzes maken, daarover een contract afsluiten met de bedrijfstak en vervolgens tot uitvoering overgaan. Dat zou best vaker mogen worden gedaan, mijmert de vertrekkende voorzitter. Verder heeft Aedes Magazine nog een interessant verhaal over hoe maakbaar nieuwe woonwijken eigenlijk zijn. De conclusie van een aantal deskundigen die zijn betrokken bij de ontwikkeling van het sociaal-duurzaam bedoelde Almere Hout, is helder. Bewoners een blauwdruk opleggen kan echt niet meer. Maakbaarheid is tegenwoordig een ‘coproductie’ geworden van bewoners en ondernemers.

Nog meer vertrekkende captains of industry mogen leeglopen in het maartnummer van Building Business. Ook Van Leeuwen is van de partij, evenals de voormalige topmannen van onder meer Bouwfonds, ERA Bouw en Johan Matser Projectontwikkeling. De laatste twee worden ook aan de tand gevoeld in Property NL (nr.6, 10 april) dat verder voor een groot deel in het teken staat van de crisis in het vastgoed. Een redacteur tekent de verbijstering van de verschillende brancheorganisaties op over het uitblijven van stimuleringsmaatregelen vanuit Den Haag. Geen enkel voorstel van de NEPROM, NVB of Vereniging Eigen Huis heeft het in het kabinet gehaald. “De berg heeft een muis gebaard”, concludeert NEPROM-voorzittter Noordanus dan ook bitter.

Wie zijn buik vol heeft van afscheid nemende topmannen en verhalen over de crisis, kan ten slotte zijn (Amsterdamse) hart ophalen aan de nieuwste Rooilijn (nr.2, 2009). Daarin wordt de Metropoolregio Amsterdam in een internationaal perspectief geplaatst. Immers, zoals de redactie in het voorwoord aangeeft, vraagstukken als de groeiende sociale tweedeling en verdringing op de woningmarkt spelen net zo goed in Luxemburg, Liverpool of Guangzhou (China).