Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Fotoreportages van Bazar Lupineplein, feest Krugerplein en geveltuindag en schoonmaakactie rondom Waterlandplein

 • Experiment: bewoners bepalen zelf waar wijkverbeteringsgelden heengaan

  In een experiment met ‘vouchers’ mogen bewoners zelf bepalen hoe ze twee ton voor hun wijk besteden. Sommige bestuurders zetten hun vraagtekens, maar de aanpak maakt veel enthousiasme los in buurten. Dat is vast meegenomen, al is het te vroeg om de effecten van deze aanpak werkelijk te beoordelen. Duidelijk is al wel dat de methode nogal wat vraagt van de bewoners die met ideeën komen of die ze beoordelen. En van de begeleiding.

 • Hoe de Vogelaar-gelden voor buurtinitiatieven worden besteed

  In de plannen om van de veertig slechtste Nederlandse wijken zogeheten ‘prachtwijken’ te maken, is de bewoners een belangrijke rol toegedicht. Om dat te benadrukken besloot toenmalig minister Ella Vogelaar om direct aan bewoners miljoenen ter beschikking te stellen voor wijkverbeteringsinitiatieven, zonder tussenkomst van de lokale politiek. Wat je noemt een trendbreuk. NUL20 maakte een eerste ronde langs de Amsterdamse Vogelaarvelden. Wat gebeurt er met dat geld en hoe wordt het verdeeld? Op zoek naar de nalatenschap van Vogelaar.

Tweede verdieping

 • Holendrecht kan nieuwe impuls zeer goed gebruiken

  Alle Amsterdamse stadsdelen worden geacht woonservicewijken te realiseren. In Zuidoost krijgt Holendrecht de primeur. Tien partners zetten daartoe begin dit jaar hun handtekening onder een convenant. ‘Comfortabel en zorgeloos wonen’ staat voorop het plan van aanpak. Een nieuwe impuls kan de wijk zeker gebruiken. Ondertussen is geleerd van ervaringen met stedelijke vernieuwing, zegt portefeuillehouder Harry Verzijl. Naast fysieke aanpassingen is er dus veel aandacht voor de opbouw van een ‘civil society’. De woonservicewijk zou de rode draad kunnen zijn die veel initiatieven verbindt. Een casus.

 • Achter historische gevels zijn bijna nieuwe woningen gebouwd

  Over woningaanpassing gesproken: de zestien wibo-woningen die De Key deze weken oplevert zijn bijna compleet nieuwe woningen tussen bestaande negentiende-eeuwse gevels. Achter de historische gevels zijn volwaardige wibo-woningen, oftewel seniorenwoningen, gerealiseerd. Inclusief een gemeenschappelijke lift. Van het nabijgelegen zorgcentrum De Gooyer kunnen diensten worden afgenomen.

 • Met relatief kleine investeringen kunnen veel mensen worden geholpen

  Amsterdamse woningcorporaties moeten de komende jaren tienduizenden woningen aanpassen om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Over kleine ingrepen als het inbouwen van een douchezitje of weghalen van drempels zijn met de stad heldere afspraken gemaakt. Maar het ‘opplussen’ van complete gebouwen vraagt meer inzet en doorzettingsvermogen.

Derde verdieping

 • Toezicht op corporaties: intern of juist extern verscherpen?

  Het toezicht op de handel en wandel van corporaties lijkt niet altijd effectief. Wat kan daar aan worden gedaan? De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) pleit voor het verder versterken van het interne toezicht. De VROM-raad ziet meer in het optuigen van een sterke onafhankelijke Autoriteit, waarbij het Rijk nadrukkelijk betrokken blijft bij de belangrijkste besluiten. “Corporaties hebben recht op vreemde ogen,” zegt Peter Boelhouwer van de VROM-raad.

Kort bestek

 • Plotseling een “toplocatie voor werken, recreatie en toerisme” er bij

  Het Hembrugterrein wordt ooit de nieuwe parel van de Amsterdam Metropool. Zo verwacht wethouder Hans Luiten van de gemeente Zaanstad. “Nieuw Hembrug biedt een toplocatie voor werken, recreatie en toerisme.”

 • Volgens Huurdersvereniging staan steeds meer corporatiewoningen lang leeg vanwege verkoop

  Woningen staan langer te koop. Daar hebben ook de corporaties last van. Maar hoe lang is het ‘maatschappelijk verantwoord’ corporatiewoningen leeg te laten staan?

  De vastgelegde maximale termijn is een jaar, maar diverse corporaties zeggen een grens van een half jaar te hanteren. Toch constateert Huurdersvereniging Amsterdam dat in sommige buurten woningen heel lang leegstaan. Naar aanleiding van diverse klachten start de afdeling Handhaving van de Dienst Wonen een inventarisatie van leegstaande corporatiewoningen.

De leeskamer

Woonbarometer

 • NUL20 woonbarometer: zorgwoningen

  In de komende jaren zullen in Amsterdam steeds meer verpleeg- en bejaardenhuizen hun deuren sluiten. Recentelijk heeft Laagland Advies in opdracht van de Stuurgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening geprobeerd te berekenen wat deze ‘extramuralisering’ betekent voor de Amsterdamse woningbehoefte. De cijfers zijn een actualisatie van onderzoeksresultaten uit 2003.

Forum

Redactioneel

 • Ook de volkshuisvesting is trendgevoelig. Alleen al de term volkshuisvesting – volledig uit de gratie. En neem de studentenhuisvesting. Die was medio jaren tachtig min of meer afgeschaft omdat studenten toch gewone mensen zijn. Dus waarom speciale huisvesting? Daar wordt inmiddels heel anders tegen aangekeken. Amsterdam Kennisstad! Dus wordt er weer speciaal voor studenten gebouwd. En zijn er de laatste jaren duizenden studentenwoningen bijgekomen. Modeverschijnsel of voortschrijdend inzicht?