NUL20 nr 44, mei 2009

BLADEREN in het tijdschrift

Eerste verdieping

Hoe de Vogelaar-gelden voor buurtinitiatieven worden besteed

De bewoner wikt en beschikt

Participatiebudgetten - wijkaanpakIn de plannen om van de veertig slechtste Nederlandse wijken zogeheten ‘prachtwijken’ te maken, is de bewoners een belangrijke rol toegedicht.

Experiment: bewoners bepalen zelf waar wijkverbeteringsgelden heengaan

Vouchers geven bewoners zeggenschap 

Participatiebudgetten - wijkaanpakIn een experiment met ‘vouchers’ mogen bewoners zelf bepalen hoe ze twee ton voor hun wijk besteden. Sommige bestuurders zetten hun vraagtekens, maar de aanpak maakt veel enthousiasme los in buurten.

Tweede verdieping

Met relatief kleine investeringen kunnen veel mensen worden geholpen

Liever trapliftje dan wibo-woning

De woonservicewijkAmsterdamse woningcorporaties moeten de komende jaren tienduizenden woningen aanpassen om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Over kleine ingrepen als het inbouwen van een douchezitje of weghalen van drempels zijn met de stad heldere afspraken gemaakt.

Pieter Vlamingstraat

Extreme aanpassingen: wibo-woningen in bestaande bouw 

De woonservicewijkOver woningaanpassing gesproken: de zestien wibo-woningen die De Key deze weken oplevert zijn bijna compleet nieuwe woningen tussen bestaande negentiende-eeuwse gevels.

Holendrecht kan nieuwe impuls zeer goed gebruiken

Woonservicewijk in wording

De woonservicewijkAlle Amsterdamse stadsdelen worden geacht woonservicewijken te realiseren. In Zuidoost krijgt Holendrecht de primeur. Tien partners zetten daartoe begin dit jaar hun handtekening onder een convenant. ‘Comfortabel en zorgeloos wonen’ staat voorop het plan van aanpak. Een nieuwe impuls kan de wijk zeker gebruiken.

Derde verdieping

Toezicht op corporaties: intern of juist extern verscherpen?

Recht op vreemde ogen

Kort bestek

Volgens Huurdersvereniging staan steeds meer corporatiewoningen lang leeg vanwege verkoop

Nieuw fenomeen: leegstaande woningen

Woningen staan langer te koop. Daar hebben ook de corporaties last van. Maar hoe lang is het ‘maatschappelijk verantwoord’ corporatiewoningen leeg te laten staan?

De leeskamer

De leeskamer

Huismeester in het zonnetje

coverCorporaties hebben in tal van buurten huismeesters aangesteld om de service te verbeteren maar vooral om buurten leefbaarder te maken. In de leesbare bundel De Goede Huismeester staan portretten van deze huismeesters, althans van een aantal succesvolle.

Woonbarometer

Zorgwoningen: ‘nultredenwoningen’ tot het jaar 2015 meest gevraagd

 

Redactioneel

Woonservicewijken en buurtbudgetten

Ook de volkshuisvesting is trendgevoelig. Alleen al de term volkshuisvesting – volledig uit de gratie. En neem de studentenhuisvesting. Die was medio jaren tachtig min of meer afgeschaft omdat studenten toch gewone mensen zijn. Dus waarom speciale huisvesting? Daar wordt inmiddels heel anders tegen aangekeken. Amsterdam Kennisstad! Dus wordt er weer speciaal voor studenten gebouwd. En zijn er de laatste jaren duizenden studentenwoningen bijgekomen. Modeverschijnsel of voortschrijdend inzicht?

Forum

In de rubriek Forum worden ingezonden opiniërende bijdragen geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.