NUL20 nr 44, mei 2009

BLADEREN in het tijdschrift

Eerste verdieping

Hoe de Vogelaar-gelden voor buurtinitiatieven worden besteed

De bewoner wikt en beschikt

Experiment: bewoners bepalen zelf waar wijkverbeteringsgelden heengaan

Vouchers geven bewoners zeggenschap 

Tweede verdieping

Met relatief kleine investeringen kunnen veel mensen worden geholpen

Liever trapliftje dan wibo-woning

Pieter Vlamingstraat

Extreme aanpassingen: wibo-woningen in bestaande bouw 

Holendrecht kan nieuwe impuls zeer goed gebruiken

Woonservicewijk in wording

Derde verdieping

Toezicht op corporaties: intern of juist extern verscherpen?

Recht op vreemde ogen

Kort bestek

Volgens Huurdersvereniging staan steeds meer corporatiewoningen lang leeg vanwege verkoop

Nieuw fenomeen: leegstaande woningen

Woningen staan langer te koop. Daar hebben ook de corporaties last van. Maar hoe lang is het ‘maatschappelijk verantwoord’ corporatiewoningen leeg te laten staan?
Foto's van gebouwen op Hembrug
Het Hembrugterrein, decennia in gebruik bij Defensie, is grotendeels afgesloten gebied. Daarop staan zo’n 140 monumentale gebouwen. Zie hier voor meer foto’s.
(Fotograaf Nico Boink)

Plotseling een “toplocatie voor werken, recreatie en toerisme” er bij

De leeskamer

De leeskamer

Huismeester in het zonnetje

Woonbarometer

Zorgwoningen: ‘nultredenwoningen’ tot het jaar 2015 meest gevraagd

 

Redactioneel

Woonservicewijken en buurtbudgetten

Ook de volkshuisvesting is trendgevoelig. Alleen al de term volkshuisvesting – volledig uit de gratie. En neem de studentenhuisvesting. Die was medio jaren tachtig min of meer afgeschaft omdat studenten toch gewone mensen zijn. Dus waarom speciale huisvesting? Daar wordt inmiddels heel anders tegen aangekeken. Amsterdam Kennisstad! Dus wordt er weer speciaal voor studenten gebouwd. En zijn er de laatste jaren duizenden studentenwoningen bijgekomen. Modeverschijnsel of voortschrijdend inzicht?

Forum

In de rubriek Forum worden ingezonden opiniërende bijdragen geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.