Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

Amsterdamse corporaties naar Almere

De Amsterdamse corporaties Stadgenoot en De Key krijgen een belangrijke rol in de stedelijke ontwikkeling van Almere. Zij nemen een substantieel deel van het Olympiakwartier, het te ontwikkelen nieuwe hoogstedelijke hart van Almere-Poort, voor hun rekening.

Stadgenoot bouwt duizend appartementen, waaronder 360 woningen met een sociale huurprijs, en vijfhonderd multifunctionele werkruimten. Bureau MVRDV heeft daarvoor het stramien ontwikkeld. Er komen in totaal negen grote gesloten bouwblokken met een grote verscheidenheid aan kavels. Met hoge plinten en bijzondere stoepen moet een levendig gebied ontstaan. Het hart van het gebied wordt gevormd door een plein met een grote fontein. Vijftig tot honderd architecten worden uitgenodigd daarvoor de verschillende onderdelen te ontwerpen.
Volgens directeur Frank Bijdendijk vraagt de bouw een investering van 500 miljoen euro. De eerste bouwactiviteiten moeten al in 2010 beginnen. Afronding wordt verwacht in 2016. Stadgenoot is hiermee voor het eerst op grote schaal betrokken bij de ontwikkeling van Almere.
Ook De Key maakt voor de eerste keer de oversteek naar het nieuwe land. De Key neemt de bouw van vierhonderd woningen (inclusief 144 sociale huurwoningen) en 30.000 m2 kantoren voor zijn rekening. De plannen daarvoor worden ontwikkeld door HVDN Architecten, samen met drie andere bureaus. De bouw van woningen, kantoren en voorzieningen wordt verder aangevuld met een door projectontwikkelaar TCN PP te ontwikkelen ‘retailpark’ van 35.000 m2.
Volgens wethouder Adri Duivesteijn is de bouw van het Olympiakwartier niet minder dan een trendbreuk. Almere schudt volgens hem voorgoed het beeld van zich af dat het overwegend suburbane woonmilieus met eengezinswoningen biedt.
Almere wil met de woonwerkwijk Olympiakwartier bevolkingsgroepen aantrekken die de stad tot nu toe niet wisten te vinden, zoals één- en tweepersoonshuishoudens, zelfstandigen en startende ondernemers. Mensen die willen wonen en werken in een dynamische stedelijke omgeving met kantoren, pleinen, winkels en horeca, in de directe nabijheid van strand en recreatievoorzieningen.
De bouw van het centrum van Almere Poort, het vierde stadsdeel van Almere, kent een veelbewogen geschiedenis. Aanvankelijk was de komst van Omniworld voorzien. Na het mislukken daarvan, ontwikkelde Francine Houben een nieuwe stedenbouwkundige opzet voor het gebied. Duivesteijn wist vervolgens in recordtempo partijen voor het gebied te interesseren. Zo werd de afspraak met Stadgenoot aan de slag te gaan dit voorjaar binnen twee weken gemaakt.

[BP]