Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Ontwikkelaars en corporaties wijzen gemeente op technische en financiële obstakels
  Klimaatneutrale woningbouw heeft lange weg te gaan
  Vanaf 2015 mogen in Amsterdam alleen nog klimaatneutrale woningen worden gebouwd. Hoe, dat mogen marktpartijen zelf bepalen. Er komen geen extra prestatie-eisen, maar de bouwenvelop wordt voortaan gegund aan de ontwikkelaar met het beste projectvoorstel. Marktpartijen zijn niet direct afwijzend, maar waarschuwen voor technische en financiële obstakels.
 • Evaluatie van 'de bouwenvelop'
  ‘Timmer de boel niet dicht!
 • Niets blijkt moeilijker dan regels schrappen en procedures vereenvoudigen
  De afgelopen jaren spande Amsterdam zich in regels te schrappen, procedures te vereenvoudigen en verantwoordelijkheden te verduidelijken. Is De Grote Vereenvoudiging geslaagd? Diverse ontwikkelaars zijn sceptisch. Het bouwtempo is weer onverminderd traag. Onderhandelingen duren nog steeds eindeloos voort. En politici kunnen het niet laten nieuwe regels te verzinnen. Het is al weer tijd voor een nieuwe ronde - De Grote Vereenvoudiging 2.0 -, al durft niet iedereen daar nog op te rekenen.

  De Grote Vereenvoudiging

Tweede verdieping

 • Welstandscommissie laakt kwaliteit stedelijke vernieuwing

  De Amsterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten is bezorgd over de kwaliteit van de stad. Niet dat het slecht gaat met Amsterdam, maar voorzitter Annemiek Rijckenberg wil meer aandacht voor de kwaliteit van de stedelijke structuur bij alle afzonderlijke plannen. Zij pleit voor een doordacht hoogbouwbeleid en meer kwaliteit bij de vernieuwing van Noord en de Westelijke Tuinsteden. “De marktgedreven nieuwbouw is vaak vlees noch vis. Die gaat voorbij aan de bestaande kwaliteit. Daar maak ik me echt zorgen over.”

Derde verdieping

 • 3 maatschappelijke projecten

  Leren schilderen en timmeren in De Cont1nerfabriek
  Lakens verschonen in ‘Bed & Brek in de Van der Pek’
  Jonge mensen op weg naar de catwalk via Pal West Modeatelier


  Leren schilderen en timmeren in De Cont1nerfabriek
 • Corporaties participeren steeds vaker in maatschappelijke projecten
  Maatschappelijk ondernemen
  Woningcorporaties gaan steeds verder in het vervullen van maatschappelijke taken. Zo is Ymere een aantal werkgelegenheidsprojecten gestart die veel verder gaan dan de ‘core business’. De corporatie opende een modeatelier in West en participeert in een bed and breakfast in Noord. Dan blijft De Key dichter bij huis met de Cont1rfabriek.

Kort bestek

 • Amsterdamse corporaties naar Almere
  De Amsterdamse corporaties Stadgenoot en De Key krijgen een belangrijke rol in de stedelijke ontwikkeling van Almere. Zij nemen een substantieel deel van het Olympiakwartier, het te ontwikkelen nieuwe hoogstedelijke hart van Almere-Poort, voor hun rekening.
 • Verzet tegen sloop/nieuwbouw in oude wijken blijft hardnekkig

  Het is een understatement: krakers en woningcorporaties hebben geen gemakkelijke relatie. Enkele maanden geleden stond het veronderstelde gewelddadige karakter van de kraakbeweging in het nieuws centraal, maar vaker gaat de strijd over het winnen van sympathie in de buurt en verschillende opvattingen over de toekomst van de stad. Regelmatig worden corporaties geconfronteerd met alternatieve plannen. Die halen het zelden.

 • Prioriteiten van het nieuwe HA-bestuur 
  Beducht voor nieuwe rol  corporaties
 • Nieuwe regels voor woonruimteverdeling in de stadsregio Amsterdam
  Niet meer alles of niets
  Doorstromers verliezen bij verhuizing niet direct hun opgebouwde rechten en zij die willen gaan samenwonen mogen hun opgebouwde inschrijf- of woonduur bij elkaar optellen. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe convenant woonruimteverdeling beogen vooral de doorstroming te verbeteren. Verhuizen wordt minder een alles-of-niets beslissing.

  Voorbeeld Tijdelijk Behoud Woonduur

De leeskamer

Woonbarometer

 • Bouwproductie stagneert

  Dankzij de bouwstroom die in eerdere jaren is ingezet, wordt ook dit jaar weer een fors aantal woningen opgeleverd.  Vorig jaar kwam een recordaantal nieuwbouwwoningen gereed: 6346. En het eerste half jaar van 2008 groeide de woningvoorraad al weer met 2500. Vooral daardoor trokken minder Amsterdammers de stad uit, waardoor de bevolking in de eerste helft van 2008 met vijfduizend mensen groeide. Zonder nieuwbouw zouden veel Amsterdammers de stad moeten verlaten, omdat er te weinig woningen zijn om de natuurlijke groei op te vangen.

Stelling

 • Pas op met taakverbreding corporaties

  Woningcorporaties breiden hun activiteiten uit naar andere sectoren van publiek belang en andere segmenten van de vastgoedmarkt. Maar waar houden de taken en activiteiten van woningcorporaties op? Moeten er grenzen aan worden gesteld? De Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties (AFWC) wijdde er in juni haar jaarlijkse bijeenkomst De Ontmoeting aan. Vincent Gruis fungeerde daar als luis in de pels met zijn onderstaande column Tien redenen voor terughoudendheid. Evelien Tonkens antwoordt.

Redactioneel

 • Tunnelvisie?

  Je staat erbij en je kijkt ernaar. De stemming rond het Zuidas-project kantelt. Jarenlang leek het een geoliede machine. Met een projectbureau dat met on-Amsterdamse efficiëntie de ambitieuze plannen stap voor stap dichterbij bracht. Alles zou topklasse worden: de kantoren, de ondergrondse infrastructuur, de toegepaste milieutechnieken. Vijfendertigduizend vierkante meter in het topsegment van de kantorenmarkt. Hoezo, geen lef in Nederland?