Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Derde verdieping
De Banne

“Op de Bres voor de Banne” is de titel van een plan om de versleten naoorlogse woonwijk er weer bovenop te helpen. Het stadsdeel wil er met tien woningcorporaties en andere organisaties zowel sociale als economische en fysieke problemen aanpakken. De geplande sloop van 800 huurwoningen en nieuwbouw van koopwoningen moet de huizenvoorraad diverser maken. Een nieuw winkelcentrum met multifunctioneel buurtcentrum moet de Banne een nieuw kloppend hart geven. Aan ambities geen gebrek: het stadsdeel wil de contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen stimuleren, de onderwijsvoorzieningen vernieuwen, de veiligheid en leefbaarheid vergroten en de economische positie van de bewoners versterken. Uitbreiding van de zorg- en dienstensector moet de werkgelegenheid daar verder doen groeien. Inmiddels heeft het stadsdeel een Plan van Aanpak goedgekeurd, waarin ook een sociaal plan voor de herhuisvesting van bewoners is opgenomen. Toch zijn er nog veel onduidelijkheden over de financiële bijdragen van alle partijen en de preciese invulling van het project.