Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Tweede verdieping
Opvallende eindsprint redt bouwcijfers in 2008
Bouwproductie stabiel, nog wel

Het zag er vorig jaar niet goed uit voor de woningbouw in Amsterdam. Processen verliepen nog altijd stroperig, aannemers werden almaar duurder en in het laatste kwartaal kwam daar nog eens de kredietcrisis overheen. In dat licht bezien viel het nog alles mee hoeveel woningen er in aanbouw werden genomen. Maar een forse daling lijkt niet ver weg.

WoningproductieNa de vette jaren 2004-2006, waarin de woningbouw toenam van bijna vijfduizend naar 6500 stuks, werd Amsterdam in 2007 geconfronteerd met een aanzienlijke daling. In dat jaar werden 4386 woningen in aanbouw genomen. Lange tijd leek het erop dat het aantal in 2008 verder zou afnemen. Stroperigheid begon weer op te spelen en aannemers kregen te maken met hogere materiaalkosten en schaarste op de arbeidsmarkt; ze berekenden prijzen door die opdrachtgevers niet wilden betalen. In de zomer van 2008 waren nog slechts 1200 woningen in aanbouw genomen. De kredietcrisis moest toen nog in alle hevigheid losbarsten. En dat terwijl het in 2006 aangetreden college van B en W zich had voorgenomen 20.000 woningen te realiseren in vier jaar. Uiteindelijk viel de productie in 2008 nog mee: het Ontwikkelingsbedrijf telde een week voor kerst 4400 woningen waarvan de eerste paal de grond in was gegaan. Eenendertig procent (1384) daarvan komt in de sociale huur.
Waar worden al die woningen gebouwd? Verreweg de grootste leverancier zijn de Westelijke Tuinsteden. De stadsdelen Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en het deel van Bos en Lommer buiten de ring waren goed voor 2139 woningen - bijna de helft van de hele Amsterdamse productie. De stedelijke vernieuwing is er flink op stoom. Met name hier is een stevige eindsprint ingezet: op 1 september stond de teller nog op 951 woningen.
Als het om vergroting van de voorraad gaat, zijn alle ogen op de vinex-locatie IJburg gericht. Maar juist daar viel de productie tegen. De bedoeling was dat er 1577 nieuwe huizen zouden komen, maar het werden er slechts 870. In het kader van de stedelijke vernieuwing in stadsdeel Zuidoost is een begin gemaakt met de bouw van 646 woningen. Maar bij het ArenA Park kwam een gepland project met 285 woningen vorig jaar niet van de grond. Stadsdeel Amsterdam-Noord, dat ook flink heeft ingezet op nieuwbouw en stedelijke vernieuwing, bleef steken op 285 aanbouw genomen woningen.

 

Bouwproductie per stadsdeel


Ymere, over 2008 opnieuw de winnaar van voorheen de NUL20 Gouden Bouwsteen (voorheen bekend als de Gouden Baksteen, zie Barometer), gooit ook in de komende jaren hoge ogen in deze competitie. De corporatie nam zo’n zeshonderd woningen in productie, overigens aanzienlijk minder dan de bijna duizend die ze zich had voorgenomen. Ymere kan in de strijd op stevige concurrentie rekenen van de Alliantie (624 woningen in aanbouw), Rochdale (565), De Key (500) en Far West (498). Het grootste in aanbouw genomen nieuwbouwproject in 2008 was het Scheepvaartkwartier in Osdorp van Far West met 274 woningen.

Opleveringen

Als we kijken naar de opleveringen in 2008, dan zien we een naijl-effect van de bouwhausse die Amsterdam tot en met 2006 kende. Volgens het Ontwikkelingbedrijf zijn er 5652 woningen opgeleverd, waarvan precies eenderde (1886) sociale huur. Stadsdeel Zeeburg is, door IJburg, met afstand de grootste producent met 2203 stuks. Bos en Lommer volgt met 645 en Zuidoost met 567. De vier stadsdelen van de Westelijke Tuinsteden zijn samen goed voor 1285 opleveringen. Zoals gezegd namen ze in 2008 het leeuwendeel van de start bouw voor hun rekening. Opvallend is de hoge score van stadsdeel Centrum. Driehonderd van de 468 woningen verrezen op het Westerdokseiland en zo’n zeventig op het Funen.
Bij de presentatie van de productiecijfers zei wethouder Maarten van Poelgeest te verwachten dat de nieuwbouw in de eerste helft van 2009 door de kredietcrisis fors zal inzakken. Voor kopers is het lastig om een hypotheek te krijgen, waardoor ontwikkelaars de voorverkoop niet rond krijgen. Daarbij eisen banken van ontwikkelaars meer eigen financiering van projecten. 

 

Zie ook: Barometer: De NUL20 Gouden Bouwsteen.

Johan van der Tol