Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Redactioneel
De crisis
Zelfs de overspannen Amsterdamse woningmarkt heeft last van de kredietcrisis. Dan moet het wel ernstig zijn. De grootste problemen doen zich voor op nieuwbouwlocaties. In deze onzekere tijden koopt bijna niemand meer een woning van tekening. Bij gebrek aan voorverkoop gaan commerciële ontwikkelaars niet bouwen omdat de risico’s te groot zijn. En als ze het zelf wel zouden aandurven, weigeren hun banken de financiering wel.
In de bestaande woningmarkt is de laatste maanden het aantal verkopen zeer fors gedaald met 25 tot 30 procent. De gemiddelde transactieprijs is in Amsterdam de laatste twee kwartalen met 9 procent gezakt. Dat wordt vooral veroorzaakt door de prijsval in het dure en topsegment. Vooral eigenaars van (dure) appartementen van na 1970 krijgen het voor de kiezen als ze moeten verkopen. Tot de echt gedupeerden behoren degenen die al een nieuwbouwwoning hebben gekocht en nu hun oude woning niet kwijt kunnen.
De stagnerende verkoop leidt tot minder doorstroming in elk segment van de woningmarkt, ook van de sociale huursector. Dat is dus nadelig voor elke Amsterdammer met verhuiswensen.
Het zijn vooral de corporaties die op dit moment de woningproductie op gang kunnen houden. De prioriteit moet daarbij liggen bij de vernieuwingsgebieden, anders loopt de hele wijkaanpak vast. Maar een aantal corporaties kan dat alleen maar volhouden als ze hun cashflow kunnen voeden met verkoop van huurwoningen. Als die geldstroom opdroogt – en daar zijn wel tekenen van – wordt het allengs moeilijker.
Maar je kunt ook anders naar deze crisis kijken: er is een einde gekomen aan een periode met krankzinnige prijsstijgingen; de meeste woningbezitters kunnen het woning nog altijd met winst verkopen, als ze er tenminste af kunnen komen. De enorme kostenkloof tussen huren en kopen neemt nu tenminste eindelijk weer eens wat af.  Daarbij was de hele bouwmarkt danig overspannen; aannemers worden weer wat gretiger en de prijzen van bouwmaterialen zakken. Tenslotte wordt er voorlopig nog fors gebouwd in Amsterdam. In 2008 zijn er weer 4400 woningen in aanbouw genomen. En de NUL20 Gouden Bouwsteen winnaar van 2008, Ymere, wil dit jaar zelfs een prestatiesprong maken.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur NUL20