Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Eigen Haard: niet sexy, wel slank

De Amsterdamse Woonstichting De Key maakte in februari bekend dat ze twintig procent gaat bezuinigen. Met gedwongen ontslagen en het mogelijk schrappen van bouwprojecten. De Key lijdt net als vele andere corporaties onder tegenvallende inkomsten uit woningverkopen en verliezen op investeringen. Daarnaast zijn in de gewone bedrijfsvoering de kosten flink opgelopen, blijkt uit cijfers tot en met 2009 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het gaat daarbij om kosten voor bijvoorbeeld personeel, advies en accountants, om leefbaarheidsuitgaven, verlies op debiteuren en incidentele kosten door bijvoorbeeld fusies. Kosten voor onderhoud, ook door het eigen personeel, vallen erbuiten.

Bedrijfslasten per verhuureenheid


De Key zag haar netto bedrijfslasten tussen 2006 en 2009 met bijna negentig procent stijgen, van 875 euro naar 1660 euro per verhuureenheid (VHE) per jaar. Dat laatste bedrag is inclusief 17 euro leefbaarheidsuitgaven. De hoogste bedrijfslasten in 2009 had Stadgenoot met 1969 euro per VHE, inclusief 89 euro aan leefbaarheidsuitgaven. Het CFV vroeg Stadgenoot eind vorig jaar om opheldering over deze hoge bedrijfslasten. De corporatie stelde in haar officiële reactie dat de cijfers van de toezichthouder niet kloppen. Het CFV heeft hier nog niet op gereageerd.

Als we herontwikkelingscorporatie Far West als buitenbeentje beschouwen, dan heeft Eigen Haard in 2009 het minste ‘vet’ in de organisatie: 1237 euro per VHE (met 156 euro voor leefbaarheid). Dat is aanzienlijk lager dan het gemiddelde onder vergelijkbare grote stadscorporaties: 1549 euro per verhuureenheid (inclusief 185 euro voor leefbaarheid). Elders in deze NUL20 erkent Eigen Haard-directeur Nico Nieman dat zijn corporatie geen sexy uitstraling heeft. Maar door de degelijke koers ‘kunnen bij ons de onderhouds- en vernieuwingsprogramma’s gewoon doordraaien’, aldus Nieman. Toch zag ook Eigen Haard de bedrijfslasten in drie jaar met bijna dertig procent stijgen.De ‘slanke’ organisatie van Eigen Haard wordt ook op een andere manier duidelijk: een hoog aantal verhuureenheden - 117 - op één voltijdwerknemer (fte, zie figuur 2) in 2009. Bij de meeste andere corporaties ligt dat aantal in de zeventig. Eigen Haard heeft met ruim 65.000 euro wel weer hoge personeelskosten per fte, en daar zit Stadgenoot weer laag (52.070). Bij deze grafiek zijn overigens stevige kanttekeningen te plaatsen, zegt het CFV zelf. Het scheelt veel of corporaties grote afdelingen onderhoud of projectontwikkeling hebben of juist veel hebben uitbesteed. [JdvT]
 

Zie ook: Stadgenoot oneens met bedrijfslasten-oordeel CFV (NUL20, 6 april  2011)