Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

De Grote Vermenigvuldiging

Er wordt weer gebouwd in Amsterdam. In 2004 zijn 4940 woningen in aanbouw genomen, vorig jaar 5585 en ook de prognoses voor dit jaar zien er goed uit. Het ziet er kortom niet naar uit dat de productie direct inzakt nu Stadig ‘zijn’ 16.000 woningen heeft gehaald en het Bureau Woningbouwregie wordt opgeheven. Stadig stelt zelfs dat plannen voor de bouw van nog 40.000 woningen in de periode tot 2010 financieel zijn geborgd. De wethouder pakt na de Grote Vereenvoudiging direct door met de Grote Vermenigvuldiging. Hij is op zijn minst optimistisch. De gemeentelijke inkomstenstroom uit de uitgifte van kantoorlocaties is aan het opdrogen. Daar kunnen dus geen woninglocaties meer mee gesubsidieerd worden. Voor de plannen die al bekrachtigd zijn (fase 3- besluit) is dat geen probleem, maar daarna lijken toch financieel moeilijker tijden aan te breken. De kans is groot dat na de landelijke ook de lokale overheid minder gaat bijdragen aan de woningbouw.
Ontwikkelaars zullen het dan nog meer op eigen kracht moeten doen. Daar moeten ze wel toe in staat worden gesteld. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de Grote Vereenvoudiging werkelijk gaat indalen in de haarvaten van de gemeentelijke organisaties. Stadig heeft veel gedaan om de Amsterdamse bouwregels en
-procedures ingrijpend te vereenvoudigen. De hoop is dat daarmee de bouwproductie op peil kan blijven zonder allerlei financiële smeermiddelen én zonder de dwingende aanwezigheid van de bouwregisseur. Dat zal nog een hele toer worden. Vereenvoudigen is in Nederland al uitermate complex. Nog moeilijker is het te voorkomen dat de bureaucratie daarna weer aanzwelt. Vereenvoudigen vereist permanent onderhoud, want gaandeweg ontstaan nieuwe regels, nieuwe politieke prioriteiten en bureaucratische obstructies. De laatste jaren is in Amsterdam de zuurgraad in de woonsector een stuk verminderd. Het is te hopen dat dit productieve klimaat blijft bestaan. Interessant wordt bovendien wat het nieuwe gemeentebestuur straks nog over heeft voor woningbouw. Meer over de voornemens van de politieke partijen in dit nummer.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl