NUL20 nr 24, januari 2006

Eerste verdieping

Terugtredende portefeuillehouders Wonen schrijven open brief
Aan mijn opvolger (5x)

Wooncarrières van de lijsttrekkers

Gaat het roer om na de gemeenteraadsverkiezingen?
De toekomst na Stadig

Tweede verdieping

Renovatie woonblok moet perspectief Kolenkitbuurt tonen
Terug naar de Akbarstraat

Derde verdieping

Splitsingsbeleid heeft maar beperkte invloed op proces van ‘gentrification’
De veryupping van 19e-eeuwse gordel

Vierde verdieping

Regulier huisbezoek: schieten met een kanon op een mug?

Corporaties kunnen veel klantgerichter zijn, menen marketingdeskundigen. Daarvoor moeten ze wel in nauwer contact treden met hun huurders. Ymere is een proef begonnen met huisbezoeken aan huurders. Maar de Amsterdamse corporaties De Key en Het Oosten houden vooralsnog liever gepaste afstand. Zij houden het bij een goede reguliere klantbehandeling en daadwerkelijke participatie bij herstructurering. En ze experimenteren met medeopdrachtgeverschap en het casco aanbieden van ruimten.

Kort bestek

Kleed Woningnet niet uit!

Fred Gersteling

Gersteling was tot 1 december 2005 secretaris van de Huurdersvereniging Amsterdam

Groeiende weerstand tegen milieuvriendelijke oplossing
Stadsverwarming onder vuur

Aansluiting op de stadsverwarming brengt de uitstoot van koolstofdioxide gemiddeld per woning met meer dan duizend kilo per jaar terug. Toch stuit deze milieuvriendelijke oplossing op groeiende weerstand. Huurders willen de keuze om te koken op gas. En de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) vreest dat huurders met stadsverwarming eerder duurder dan goedkoper uit zijn. Ook bij corporaties groeit twijfel.

Illegale woningbemiddelaars huisvesten criminelen

Waar tekorten zijn, gedijt de zwarte handel. Op de woningmarkt is het niet anders. Amsterdamse sociale huurwoningen worden door illegale woningbemiddelaars tegen stevige tarieven weggezet. De huurders zijn niet zelden criminelen. De operatie Siena geeft voor het eerst zicht op een schimmig onderdeel van de woningsector.

16.349 woningen in aanbouw: mission completed
Amsterdamse woningproductie op stoom

Interview

OTB-onderzoek: sociale implicaties stedelijke vernieuwing zijn vooral positief
"Huursubsidie is smeerolie van herstructuring"

Herstructureren is herhuisvesten. Volgens de heersende opvatting heeft herhuisvesting een negatief effect op de sociale netwerken van bewoners, maar dit valt volgens onderzoeker Reinout Kleinhans best mee. Het sociale klimaat in de naoorlogse wijken gaat er in ieder geval op vooruit. Net als de woonsituatie van de meeste bewoners.

Woonbarometer

Wie leverde meeste woningen op in 2005?

Redactioneel

De Grote Vermenigvuldiging