Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Terugtredende portefeuillehouders Wonen schrijven open brief

  Minimaal vijf portefeuillehouders Wonen keren na de verkiezingen niet terug op hun post. NUL20 vroeg de stadsdeelpolitici Tjeerd Herrema (Zeeburg), Hans Luiten (Bos en Lommer), Evert Bartlema (Westerpark), Henk van Waveren (De Baarsjes) en Henk Goettsch (Slotervaart) om een afscheidsbrief. Wat hebben zij de afgelopen jaren bereikt? Waar moeten hun opvolgers zich voor inzetten?

  Alle vijf zijn ze lid van de PvdA. Sommigen van hen besturen hun stadsdeel al meer dan tien jaar. Eén blijft in de politiek. Hans Luiten voert straks het sociaal-democratische smaldeel in Zaanstad aan. De anderen verkiezen een loopbaan buiten de politieke arena.

 • Hester Maij (CDA, 36)
 • De toekomst na Stadig

  In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Eén ding is zeker. Duco Stadig stopt er na twaalf jaar mee. De kans is aanwezig dat de posten Wonen, Grondzaken, Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer straks niet meer onder één superwethouder vallen. En wie weet komt ‘de volkshuisvesting’ straks eens niet bij een sociaal-democraat. Wat zijn momenteel de belangrijke thema's rond wonen in de lokale politiek? NUL20 legde de grote politieke partijen een aantal vragen en stellingen voor over het gewenste woonbeleid in de komende periode.

Tweede verdieping

Derde verdieping

 • Splitsingsbeleid heeft maar beperkte invloed op proces van 'gentrification'

  Voorjaar 2005. Halverwege de Tweede Jacob van Campenstraat klinkt een onophoudelijk gedreun. Werklieden lopen af en aan, de parkeervakken staan vol met busjes van aannemers. Nadat het voormalige huurpand op nummer 102 al een gloednieuwe fundering had gekregen, is nu de gevel aan de beurt. Met zware drilboren en schuurmachines verdwijnt stukje bij beetje de laag vuil die er in de afgelopen honderd jaar aan vast is gekoekt. De ‘nieuwe’ negentiende-eeuwse façade die dadelijk onder het stof vandaan zal komen, zal het goed doen bij jonge kopers.

Vierde verdieping

 • Regulier huisbezoek: schieten met een kanon op een mug?

  Corporaties kunnen veel klantgerichter zijn, menen marketingdeskundigen. Daarvoor moeten ze wel in nauwer contact treden met hun huurders. Ymere is een proef begonnen met huisbezoeken aan huurders. Maar de Amsterdamse corporaties De Key en Het Oosten houden vooralsnog liever gepaste afstand. Zij houden het bij een goede reguliere klantbehandeling en daadwerkelijke participatie bij herstructurering. En ze experimenteren met medeopdrachtgeverschap en het casco aanbieden van ruimten.

Kort bestek

Interview

Redactioneel