Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Hoe groot wordt Noord eigenlijk?

In Amsterdam-Noord zijn de laatste jaren weinig woningen gebouwd. Ook de komende jaren moet wethouder Stadig het niet van dat stadsdeel hebben om zijn streefcijfer van zestienduizend nieuwe woningen in de komende bestuursperiode te halen. In zijn recente Nota Woningproductie staat weliswaar de bouw van 5164 nieuwe woningen in Noord ingeboekt in de periode 2002-2006, maar dat is een papieren werkelijkheid. Het stadsdeel zelf houdt het inmiddels op 3471. De geplande woningbouw in het nieuwe centrum (CAN) en de Bongerd start namelijk later en wordt uitgesmeerd over meer jaren. In de vorige maand verschenen Nota meldt men nog van de bouw van 2395 woningen in 2004, maar in werkelijkheid gaat het hoogstens om enkele honderden (413 ingepland binnen de Panorama-projecten).
Onder de noemer van Panorama Noord staan indrukwekkende nieuwbouw- en stadsvernieuwingsprojecten op stapel, maar pas in 2005 komt de productiestroom echt op gang. Tenminste…, als deze planning wel gehaald wordt.

Tabel 1 Planning Woningbouw Panorama Noord 2002 – 2015


Op langere termijn gaat het stadsdeel flink groeien. In 2015 moeten er dertienduizend nieuwe woningen zijn gebouwd. De bevolking van het stadsdeel is dan gegroeid van 90 duizend naar 105 duizend inwoners, de omvang van een flinke provinciestad. Het stadsdeel wil ook de bedrijvigheid en werkgelegenheid creëren van een stad van zo'n omvang, vandaar dat er ruim baan wordt gemaakt voor kantoren en voorzieningen, waaronder een vestiging van IKEA en een grote regioschool (ROC Noord).

bron: stadsdeel Noord, oktober 2002
bron oranje rij: basisbestand woningbouwlocaties, augustus 2002

Tabel 2 Stedelijke vernieuwing 2000-2015
Verdeling ontwikkeling wonen/kantoren/voorzieningen

bron: plannen van aanpak, NvU’s, SPvE’s, SP’s en in ontwikkeling zijnde projecten stadsdeel Amsterdam-Noord, oktober 2002
Berekening op basis van gemiddelde woningbezetting van 2 en 50 m_ bruto vloeroppervlak (bvo) (kantoren, bedrijven en commerciële voorzieningen) per arbeidsplaats. Noordelijke IJ-oevers =C.Douwes-terrein, NDSM, Buiksloterham, Shell en Sixhaven