Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Reacties op regeerakkoord: Frans Ligtvoet, voorzitter HA
“Huurders krijgen het drie keer voor de kiezen”

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) vreest dat de maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord leiden tot een nog slechtere doorstroming op de woningmarkt. Daarbij worden huizenbezitters volledig ontzien, terwijl de huursector de rekening betaalt. Bovenop gemeentelijke bezuinigingen en de toepassing van Europese regels, pakken de aangekondigde maatregelen van het nieuwe kabinet eenzijdig slecht uit voor de sociale huursector.

De nieuwe realiteit

De aankondiging dat de huren jaarlijks slechts met de inflatie stijgen, is een onverwachte meevaller. Maar erg blij is voorzitter Frans Ligtvoet van de HA er niet mee. De rekening wordt namelijk betaald door degenen die gaan verhuizen en door nieuwe huurders. “Ons belangrijkste bezwaar schuilt in de 25 punten extra die woningen in regio’s met schaarste er maximaal bij kunnen krijgen. Dat is een slechte zaak voor Amsterdam. Alle woningen zullen als gevolg daarvan bij mutatie flink hogere huren krijgen.“ De overheid dwingt volgens Ligtvoet de corporaties min of meer deze hogere huren te realiseren, omdat ze (vanaf 2015) miljoenen aan huurtoeslag moeten bijdragen. Amsterdamse corporaties hebben nu al de gewoonte de huren bij verhuizingen flink te verhogen (de zogeheten ‘huurharmonisatie’), maar met het nieuwe puntenstelsel kan daar dus wel 120 euro bovenop komen. “We vrezen een blinde verhoging over de hele stad.” Een ander – in de ogen van de HA - ongewenst gevolg is dat meer woningen door de extra punten geliberaliseerd worden, in de vrije sector terechtkomen dus.
Ligtvoet verwacht dat de doorstroming verder terugloopt. Huurders zullen zich twee keer bedenken voor ze verhuizen. Hij verwacht ook niet dat de aanpak van scheefwoners - huren van inkomens boven 43.000 euro mogen jaarlijks met vijf procent extra worden verhoogd - tot veel meer doorstroming zal leiden: “Ik ken geen onderzoek waaruit dat blijkt. Maar afgezien daarvan is het goed voor het voorzieningenniveau van wijken als daar ook mensen wonen die wat meer te besteden hebben. Het vertrouwde rechts-liberale stokpaardje over scheefwonen is weer van stal gehaald.”
De huursector zit volgens Ligtvoet toch al in de hoek waar de klappen vallen, terwijl de koopsector volledig ongemoeid wordt gelaten. Huurders en corporaties worden door Rijksbeleid en Europese regelgeving (de 33.000- eurogrens) financieel uitgekleed. Het vorige kabinet heeft op de valreep nog de huurtoeslag verminderd. Daar bovenop gaat Amsterdam bezuinigen op huurdersondersteuning en handhaving. Zo wil het college de subsidie intrekken van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Ligtvoet is wel blij dat de gemeente geld blijft vrijmaken voor de wijkaanpak. “De manier van denken om bewonersinitiatieven op wijkniveau te bevorderen, blijft daarmee overeind. Dat de budgetten kleiner worden, hoeft niet per se ongunstig te zijn. Het zal nog meer gaan om participatie en eigen inbreng van bewoners.”

Geen kooprecht!

De HA ziet niets in een absoluut kooprecht voor huurders. Ligtvoet: “Afgezien van de vraag of dat uitvoerbaar is, zou het een slechte zaak zijn voor de stad. De maatschappij verliest een belangrijk instrument om bij te kunnen sturen. Het zal de segregatie versterken. We stellen nu niet voor niets convenanten op voor de verkoop van huurwoningen.” Hij waarschuwt er bovendien voor dat op termijn een aanzienlijk beheerprobleem ontstaat als het bezit versnippert en corporaties het meerderheidsaandeel in complexen kwijtraken. “De nieuwe bestuurders staan kennelijk heel ver van de dagelijkse praktijk af.”

 

Zie ook de reacties van:
Hugo Priemus: “Woonparagraaf is broddelwerk” 

Hans van Harten (AFWC): “Investeringsmogelijkheden drogen verder op”.

Fred van der Molen