Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Derde verdieping

Corporaties participeren steeds vaker in maatschappelijke projecten

Maatschappelijk ondernemen

Woningcorporaties gaan steeds verder in het vervullen van maatschappelijke taken. Zo is Ymere een aantal werkgelegenheidsprojecten gestart die veel verder gaan dan de ‘core business’. De corporatie opende een modeatelier in West en participeert in een bed and breakfast in Noord. Dan blijft De Key dichter bij huis met de Cont1rfabriek.

Corporaties investeren niet langer alleen in stenen, maar ook steeds meer in maatschappelijke taken in woonwijken waar ze bezit hebben. Ging het in eerste instantie vooral om de aanpak van fysieke verloedering, leefbaarheid en overlast, nu bekommeren corporaties zich ook om de economische status van bewoners. De voorbeelden zijn ook in Amsterdam al legio. Met onder meer werkgelegenheidsprojecten wordt geprobeerd huurders uit hun achterstandpositie te halen. En niet onbelangrijk: met dergelijke initiatieven hopen de corporaties ook een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in buurten.
Daarbij gaat het niet om een bijdrage van enkele duizenden euro’s aan een buurtfeest. Ymere investeerde tot dusver al 650.000 euro in het Modeatelier Pal West. Tijdens twee edities werd een aantal maanden door jongeren gewerkt aan modeontwerpen. Direct gevolg is de start van een modeacademie bij het ROC in september. Aan Eric van Kaam, regiodirecteur Oost van Ymere en portefeuillehouder Leefbaarheid, de vraag wat dit initiatief voor meerwaarde heeft voor de corporatie.

Corporaties bekommeren zich nu ook al om de economische status van bewoners

Van Kaam: “Het gaat hierbij voornamelijk om het creëren van werkgelegenheid voor jongeren. Er wordt een naaiatelier gestart waar de jongeren van de ROC-opleiding praktijkervaring kunnen opdoen. En die ateliers worden gerund door vrouwen uit de buurt die vaak in illegale naaiateliers werkten maar nu kans krijgen op een reguliere baan.”
Ymere heeft inmiddels verschillende private partijen (zoals de ING) warm gekregen om te participeren in het project. En een ondernemer uit Spakenburg leverde bijvoorbeeld overtollige machines voor het naaiatelier. Van Kaam: “Die private partijen zien dat puur als investering, maar het belangrijkste voordeel is dat het de continuïteit van dit soort projecten garandeert. En dat is heel belangrijk om blijvend positief effect te sorteren in Amsterdam-West, waar Ymere veel bezit heeft. Een project als dit zet dit deel van de stad bovendien weer wat positiever op de kaart.”

Bed & Brek

Ymere is ook betrokken bij de ontwikkeling van ‘Bed & Brek in de Van der Pek’, een kunstproject waarvoor leeggekomen woningen beschikbaar zijn gesteld die op termijn gerenoveerd gaan worden. In de woningen zijn een bed and breakfast gevestigd die gerund wordt door langdurig werklozen onder auspiciën van BSN Werkervaringsbedrijf. Behalve door het werkgelegenheidsaspect is de Bed & Brek volgens Rob van Oostveen, regiodirecteur Noord van Ymere, ook heel belangrijk door de betrokkenheid van buurtbewoners.
Van Oostveen: “Het is een zoektocht van de corporatie naar nieuwe vormen van participatie. Niet alleen met bewoners, maar in dit geval ook met kunstenaars uit Noord. De Van der Pekbuurt wordt binnenkort grondig gerenoveerd. Tijdens zo’n ingrijpend proces is het belangrijk dat zowel de oude als de nieuwe bewoners meer betrokken raken bij hun buurt. Met een project als dit versterk je die betrokkenheid. Dat heeft het eerste project ‘Op zoek naar het Noordgevoel’ van twee kunstenaars duidelijk bewezen.” Eventuele winst van de bed and breakfast wordt gebruikt voor nieuwe projecten in de buurt (zie kadertekst).
De Key blijft wat dichter bij de ‘core-business’ met de start van de Cont1nerfabriek, een leer/werkproject voor jongeren met een leerachterstand. Het project biedt bovendien werkgelegenheid voor bouwvakkers via reïntegratiebedrijf Pantar. Maar het dient ook een ander niet onbelangrijk doel: De Key houdt de productie van tijdelijke woonruimte in de vorm van omgebouwde zeecontainers in eigen beheer. Tot dusver werden de studentencontainers in China gebouwd (zie kadertekst).
Volgens Albert Scheven, directeur maatschappelijke ontwikkeling van De Key heeft het project indirect een positieve invloed op buurten waar de corporatie bezit heeft. “De jongeren komen uit heel Amsterdam en op termijn zullen projecten als dit hun vruchten afwerpen. Door hier stage te lopen krijgen de jongeren meer kans op een vervolgopleiding en werk.” De Key participeert ook in andere, gelijksoortige projecten. Zo worden via het ROC leerlingen ingezet bij het opknappen van mutatiewoningen.
Overigens zijn niet alleen De Key en Ymere actief op het gebied van werkgelegenheidsprojecten. Op IJburg is de Alliantie bijvoorbeeld sociaal restaurant De Dageraad gestart. Ook dit is een leer/werkproject waar jongeren zonder diploma’s onder begeleiding praktijkervaring kunnen opdoen in de horeca.

Janna van Veen